• Размер на шрифта:

01. Форма на ръцете според системата на Д`Арпентини

02. Форма на ръцете според астрологията

Форма на ръцете според системата на Д`Арпентини

Наклонностите, характера, и даденостите на човека се определят преди всичко по формата на ръката.

Формата на ръцете ни, както и нашите отпечатъци са генетично унаследени и уникални. Придобиваме ги още в ембрионалния стадий и до края на живота ни в материалния свят, те не подлежат на промяна.

Благодарение на безупречната система на Д`Арпентини е направена подробна класификация на формата на ръцете. Според него, основните форми на ръцете в хирогномията са седем: елементарна, материална, практична, духовна, артистична, философска, и смесена. Последната се получава при съчетанието на две или повече основни форми.

Аз обаче ще си позволя да въведа още една форма като основна - епикурейската. В миналото, тази форма е била подтип на артистичната ръка, но в нашето съвремие е вече достатъчно много разпространена. Това налага специалното й разглеждане и изучаване като основна.

Според астрологията съществува още един начин за разглеждане на формата на ръцете, който ще разгледаме малко по-късно.

Даденостите, определени от основните седем форми на ръцете, са присъщи на основните седем типа личности. Благодарение на това знание, биха могли да се определят заниманията и дейностите, които най-добре подхождат на съответната личност, и тези, които биха й били от полза.

В книгата ми «Хиромантия или хирогномия - два начина да погледнем в бъдещето»www.hiromantia-ezoterika.com/bg/viewItem/2/hiromantija-ili-hirognomija-dva-nachina-da-poglednem-v-bydeshteto.html е разгледана всяка от основните форми на ръката, с желанието, читателите да бъдат запознати с това, какви качества и способности се определят според съответната форма, какви дейности, или професии са най-подходящи за човека, носител на дадената форма, и къде най-често се среща тя.

Всичко от изложеното за формата на ръцете важи еднакво за мъжката, женската и детската ръка, като разбира се, не се игнорират различията между тях. Детската и женската ръка са по-малки, меки и нежни, докато мъжката ръка е по груба, голяма и твърда.

1 сн. - графика с форма на ръцете от първото издание на: ”LA CHIROGNOMONIE” - ”THE HUMAN HAND” Известният френски хиромант Captain Casimir Stanislaus D'Arpentigny (1798-1872), първи сформира системата за класификация на ръцете. Със своите изследвания и наблюдения над формите на дланите и дължината и вида на пръстите, официално утвърждава втория раздел на хиромантията, а именно хирогномията.

2 сн.: 1. Елементарна ръка; 2. Материална ръка; 3. Практична ръка; 4. Епикурейска ръка; 5. Духовна ръка; 6. Артистична ръка; 7. Философска ръка;

Форма на ръцете според астрологията

Според астрологията съществува още един начин за класификация на ръцете, а именно според четирите елемента: Огън, Земя, Въздух и Вода. Формата на дланта и дължината на пръстите, показват към кой от елементите ще се отнесе ръката.

1.Интуитивна ръка - дълга, правоъгълна длан с къси пръсти, и лопатовидни, четириъгълни, много рядко яйцевидни нокътни фаланги.

Ръката е с много линии и знаци. Основните линии са ярко изразени, дълбоки и дълги, а второстепенните са много на брой, и са разположени в различни направления. Колкото по-добре са изразени /дълбоки/ второстепенните линии, толкова по-духовно богата и възприемчива е съответната личност. Колкото по-хаотични и слабо изразени са те, толкова по-раздразнителна, неконтролирана, ленива, или рискуваща е личността, която ги притежава. Най-характерният кожен рисунък за тази ръка са спиралите.

Продълговатата длан разкрива емоционалност, ентусиазъм и силна интуиция. Късите пръсти при тази ръка, показват липса на интерес към детайлите. Ръката е твърда при пипане, което показва неизтощимия ентусиазъм и непоколебимата вътрешна енергия на притежаващият я човек. Свързва се с елемента Огън и се изразява посредством импулсивност, енергичност и индивидуалност. Енергията на Огъня е излъчваща, възбуждаща, и ентусиазираща. Хората с интуитивна ръка са спонтанни, бързи и преливащи от енергия, въпреки че създават впечатление, че са самовглъбени или твърде обективни. Притежават висок дух, непреодолимо желание за изява, както и огромен стремеж за свобода. ..........

2.Практична ръка - квадратна длан, с къси пръсти и дълго кутре, завършващи с четириъгълни, и по-рядко с лопатовидни нокътни фаланги. Почти винаги твърда, с много малко линии и знаци. Нормално е да присъстват само три от основните линии - на живота, ума /главата/, и сърцето. Линията на съдбата може да липсва, или да е много малка и едва загатната. Обикновено и трите линии са дълбоки и ярко изразени, като линията на живота е доминираща, а другите две най-често са къси. В случаите, когато линиите са разкъсани и слабо изразени, съществуват сериозни, здравословни проблеми. В редки изключения на практичната ръка, могат да присъстват и други по незабележими линии, което е признак за наличие на някаква духовна възприемчивост. Кожата е груба и суха, а преобладаващия кожен рисунък е илици и обикновени сводове.

Практичната ръка се свързва с елемента Земя, и се изразява чрез търпение, трудолюбие и практичност. Силата на Земята е мощна, тясно свързана с тялото и усещанията. Хората с практична ръка стъпват здраво на земята, не се увличат по бляскавите и повърхностните неща, искат реални резултати, проявяват търпение и самодисциплина, по пътя към постигането им. Имат вродено разбиране за света и живота по принцип. Проявяват жилавост и издържливост при постигане на целите си. Притежават безгранично търпение, което ги прави много упорити. Рядко се отказват, независимо колко дълъг, труден, и изморителен е пътят им. Много важни за тях са личната дисциплина, авторитета, и запазването на самообладание при тежки ситуации. ................

3.Интелектуална ръка – квадратна, или леко удължена длан, с дълги гладки, или възлови пръсти, които могат да бъдат с конически, лопатовидни, яйцевидни, и много рядко с четириъгълни нокътни стави. Ръката е подвижна с гъвкави пръсти, чиито фаланги са дълги и тънки. Дланта е приятно мека, с по-скоро суха, отколкото влажна кожа, и обсипана с множество линии и знаци. Линиите са тънки, ясно изразени и дълги. Характерна е дългата линия на ума, която разкрива философа и мислителя в тази личност. Наличието на малко, или недобре изразени второстепенни линии, е признак за недобре развита духовност, чувствителност и интуиция, а големия им брой, показва духовно и нервно изтощение, висока интелигентност и любознателност. Преобладаващия кожен рисунък е основен илик.

Интелектуалната ръка се свързва с елемента Въздух и се изразява с рационален ум, вкус към ред и дисциплина, добросъвестност и отговорност. Силата на въздуха е краткотрайна и променлива като вятъра. Хората с такава ръка, обичат да се намират в царството на съзнанието и са напълно освободени от ограниченията на материалното. Те са освободени от рамките на формата. Всичко е само в сферата на съзнанието им. ..........

4.Чувствителна ръка - продълговата, изящна длан, с дълги конически, или яйцевидни пръсти. Според хиромантите, тя е най-рядко срещана. Дланта е обсипана с многобройни линии и знаци, образуващи фина паяжина. Не е изключение тяхното наличие и на пръстите. Трите основни линии, както и линията на съдбата, са много отчетливи, и пресечени от безброй, едва забележими линии и щрихи. Доминира линията на сърцето. Колкото по-дълбока и дълга е тя, толкова по-чувствителна и духовно възприемчива е съответната личност. Много рядко броя на допълнителните линии по дланта е по-малък, но това придава повече устременост и организираност на притежателя на тази ръка. Кожата при чувствителната ръка е гладка, бледа, и почти прозрачна. Преобладаващия кожен рисунък е основен илик, като доста често, илика може да е придружаван от един, или два големи свода.

Чувствителната ръка се свързва с елемента Вода и се изразява посредством интуиция, въображение, богата духовност, и изцяло отдаденост на сетивата. Енергията на водата има голямо и неуловимо влияние върху живота на хората с такава ръка. Те много добре познават тайните на своята интуиция /тя не ги подвежда никога/, независимо че понякога изглеждат чудаци в очите на околните. Те просто знаят. Може да не им е ясно откъде идва тяхното проникновение, но се доверяват на вътрешните си инстинкти и се съобразяват с тях, плувайки сред обикновената действителност. ......................

5.И тук, както при седемте типа ръце на Д`Арпентини, съществува смесената ръка, като естествено тя е много разпространена. Чистата форма на ръката се среща много рядко. Най-често тя е смесица от два, или повече типа. Нейното значение е същото, както при вече описаната смесена ръка на Д`Арпентини. При определянето на съвместимостта между ръцете, в случай че ръката е от смесен тип, се вземат предвид чертите, които са в преимущество.

Тестове за съвместимост между ръцете според астрологията ще намерите в книгата ми «Хиромантия или хирогномия - два начина да погледнем в бъдещето»www.hiromantia-ezoterika.com/bg/viewItem/2/hiromantija-ili-hirognomija-dva-nachina-da-poglednem-v-bydeshteto.html.

По-горните публикации са откъси от книгата.

Показване на резултати от (1 от 2). Общо (2), общо страници (1).