• Размер на шрифта:

01. Дерматоглифика - кожен рисунък на дланта и пръстите

02. Видове кожен рисунък

03. Съществуват и много подвидове кожен рисунък

04. Илици на дланта

Дерматоглифика - кожен рисунък на дланта и пръстите

Изучаването на кожния релеф на пръстите, дланите и стъпалата в хиромантията се нарича дерматоглифика. Това название е прието през 1926 г. на 42-я конгрес на Американската асоциация на анатомите.

Полицейския й еквивалент се нарича дактилоскопия и се използва за идентификация на престъпниците.

Науката дерматоглифика намира приложение и в съдебната медицина, психологията, диагностиката и етническата антропология.

При дерматоглификата всичко зависи от детайлите. Добрият хиролог трябва внимателно и подробно да разглежда отпечатъците, защото всеки един незначителен на вид детайл може да крие в себе си важна информация, и за да се избегнат неправилните предсказания, препоръчително е да се правят анализ и проверка на всяко едно предположение.

Кожния рисунък, може да разкаже много за характера и темперамента на личността. В хиромантията се приема, че той разкрива потока от кармически сили въздействащи върху човека. По начина по който личноста ще приеме и осъзнае значението на своите отпечатъци, ще се разбере дали ще може да се противопостави на тези влияния или ще ги приеме като нещо предопределено.

Важно е да се знае, че съдбата и кармата ни са в нашите ръце, каквото и да ни предвещават те. Не бива да се чувстваме като в кармична уловка, защото ни е дадено право на избор, и ние трябва да го използваме!

Ще ви бъде по лесно да правите анализ, ако пред себе си имате отпечатък на дланта и пръстите. Освен това, ако само държите пред очите си ръката, е възможно да не забележите много важни детайли. Често съществуването на почти невидими, но важни линии и знаци може да остане незабелязано, но докато имате отпечатъците, можете да ги разглеждате дълго и внимателно. За целта ще е добре да използвате увеличително стъкло.

След като приключите с отпечатъците, ви съветвам да ги съхраните, за да можете след време да проанализирате изменението на линиите и знаците

Подробности за анализа на отпечатъка, четете в книгата ми «Хиромантия или хирогномия - два начина да погледнем в бъдещето»www.hiromantia-ezoterika.com/bg/viewItem/2/hiromantija-ili-hirognomija-dva-nachina-da-poglednem-v-bydeshteto.html .

1 сн. - Сър Франсис Галтон /братовчед на Дарвин/ доказва, че кожният рисунък е строго индивидуален, тоест - че никъде в света не съществуват две личности с едни и същи отпечатъци.

2 сн. -Отпечатъци от публикация на сър Франсис Галтон – 1892г.

3 сн. - Генетично дърво на отпечатъците - образци от отпечатъци; Графика от книгата на HAROLD CUMMINS and CHARLES MIDLO - <<Finger Prints,Palms and Soles>> „Отпечатъци на пръсти, длани и стъпала”.


Видове кожен рисунък

Много рядко може да се срещнат хора, с десет еднакви знака на пръстите. Необходимо е да се знае не само броя на съответния знак, но и на кой пръст или коя ръка е разположен.

Спиралите и илиците /петелки/, често преобладават на дясната ръка. Наличието на такава асиметрия между двете ръце, е признак за неуравесеност на характера.

Възможно е на ръцете да присъстват едновременно различни видове отпечатъци. Това показва, че характера на човека е изграден от различни и често пъти противоречиви черти. При такива случаи е необходимо да се определи доминиращия тип отпечатък, който да покаже основните характеристики и индивидуалност на личността. Колкото повече са отпечатъците от един и същи вид, толкова по-силни са качествата, които притежава съответния рисунък.

Много е важно и разположението на кожния рисунък. При положение, че той е разположен в центъра на нокътната става /горната фаланга/, то способностите на човека, ще намират израз в интелектуалната сфера. Ако се намира по-ниско на нокътната става, то способностите на човека, ще намират израз в практическата страна на живота. Това разбира се важи само за пръста, на който се намира съответния рисунък.

При голямо разстояние между линиите на кожния рисунък, се наблюдават екстрасенсни способности.

Присъствието на еднакъв кожен рисунък и на десетте пръста, е знак за голяма разностранност, висока интелигентност, изключителна надареност и таланти.

Кожният рисунък се разделя на три основни вида:

а. обикновен свод;

Този кожен рисунък се среща по-рядко в сравнение с предните два. Хората с един до три свода на пръстите са добросъвестни, надеждни, постоянни и внимателни. Те са практици и реалисти, приемат живота много на сериозно. Често са с не добър жизнен потенциал и здраве, но затова пък, умеят да ценят своите сили и да ги използват разумно и икономично. Обикновено са мълчаливи, сдържани, методични и праволинейни, обичат реда и ценят честността. Такива хора умеят да се обезпечават материално. Предпочитат стабилноста пред промените. Основната им мотивация в живота е свързана с осигуряване на защита и сигурност за себе си и за другите, и особено за техните семейства. Понякога са крайно консервативни и авторитарни, което им пречи в отношенията с околните. Но ако такъв човек ви стане приятел, то трябва да знаете че в името на вашето приятелство ще е готов да влезе в огън и вода. При него е силно развито чувството за солидарност и подкрепа. В съпружеския си живот се отличава с огромна преданост, като същевременно желае абсолютна вярност и от другата страна.

б. спирала с обикновено завихряне;

Кожният рисунък спирала съществува в много разновидности. В зависимост къде се намира, показва оригиналност, независимост и индивидуалност в сферата, която даденият пръст символизира.

За този рисунък се приема че е "интелектуалният знак" в дерматоглификата.

Хората с преобладаващи спирали на ръцете са организирани, мобилни, активни и извънредно способни. Те са издържливи и лесно се адаптират към каквито и да е условия, като същевременно умеят да се концентрират над своя собствен вътрешен мир, когато им е необходимо. При реализацията на техните идеи и цели, е много важно да съществува мотивация. Ако тя е в наличие, то носителите й са способни на колосални успехи. Спиралите се считат за знаците, показващи "великите комбинатори". Алберт Айнщайн и имал седем спирали на ръцете.

в. илик /петелка/;

Най-разпространен при отпечатъците на пръстите е кожният рисунък във вид на илик. Той показва лесна приспособимост, общителност, и умение да се работи в колектив. Принадлежи на любвеобилни, весели и приятни личности, с много гъвкав характер, умеещи да извличат полза от всяка една ситуация.

откъс от: www.hiromantia-ezoterika.com/bg/viewItem/2/hiromantija-ili-hirognomija-dva-nachina-da-poglednem-v-bydeshteto.html

Съществуват и много подвидове кожен рисунък

1 сн. - симетрична спирала с продълговато завихряне;

Тази спирала има почти същото значение, като спиралата с обикновено завихряне, и спиралата с продълговато завихряне - тип „морска вълна”. С тази разлика, че при спиралите с продълговато завихряне, успеха се постига благодарение на упорит труд и преодоляване на големи препятствия /важи за сферата, представена от пръста, на който се намират/.

2 сн. - смесена /сложна/ спирала;

Смесената /сложна/ спирала, се състои от два илика, гледащи в различни посоки, и завихрени във вид на спирала. Поради тази причина, някои хироманти я наричат "завихрена спирала". Много често е във вид на древно китайския символ "ин" и "ян", или раковина. Това е най-сложния знак в дерматоглификата. Хора с преобладаващи смесени спирали на ръцете са със широк мироглед, но същевременно лесно раними, нерешителни и донякъде страхливи. Колкото по-голям е броят на сложните спирали, толкова е по-сложна натурата на съответната личност, и по-силна нейната склонност към саморазрушение.

3 сн. - голям свод;

Знакът прилича на обърнат нагоре, продълговат елик, който всъщност е много висок свод. В сравнение с останалите кожни рисунъци се среща доста по-рядко. Големия свод се характеризира с действие, ентусиазъм, вродена интуиция, импулсивност, стремеж към изява и успехи.

4 сн. - Троен свод /намиращ се само на хълмовете на ръката/

Всеки хълм на дланта има свой връх, наречен в дерматоглификата троен свод. Там където кожния рисунък образува триъгълник от три свода, се намира върхът на дадения хълм.

При повечето хора се срещат от четири, до шест такива знаци. Най-често се намират на хълмовете, под показалеца /Юпитер/, средния /Сатурн/, безименния /Аполон/ и кутрето /Меркурий/, а по-рядко се срещат на хълма на Луната, Нептун и Венера /под палеца/. На хълмовете Горен и Долен Марс, както и Плутон няма троен свод. Присъствието на този знак, усилва значението на хълма, на който се намира, независимо дали неговото местоположение е в центъра на хълма, по-надолу или встрани от него.

Подробности за тези, а и за още много други отпечатъци на пръстите, детска дерматоглифика, както и тестове за съвместимост според кожния рисунък на партньорите, можете да намерите в книгата ми «Хиромантия или хирогномия - два начина да погледнем в бъдещето» www.hiromantia-ezoterika.com/bg/viewItem/2/hiromantija-ili-hirognomija-dva-nachina-da-poglednem-v-bydeshteto.html.

По горната публикация е откъс от книгата.

5 сн. още кожни рисунъци;

Показване на резултати от (1 от 3). Общо (4), общо страници (2).