• Размер на шрифта:

01. Контакт с любим човек от разстояние

02. Как можем да привлечем лицето, което ни интересува

03. Пет важни правила при общуването от разстояние

Контакт с любим човек от разстояние

Сигурна съм, че ви се е случвало да искате да се чуете с любимо лице, но да не можете да го направите, било то поради технически причини, заради това, че в момента отношенията ви са обтегнати, или поради някакви други, независещи от вас обстоятелства.

Контактът с любимия човек става посредством махалото и метода въпрос-отговор по психичен път, при който Висшия разум* на единия, комуникира с Висшия разум на другия.

Има няколко важни правила, които трябва обезателно да се спазват.

1. Помнете, че позицията ви трябва да е открита и печеливша и за двете страни.

2. Никога не предприемайте контакт, ако имате недобронамерени или некоректни намерения. В такива случаи Висшият разум на другото лице няма да се включи в контакта, но по-лошото е, че така ще изгубите възможността си за по-нататъшно свързване с него.

3. Контактът се осъществява само, ако има аналогични отношения /чувства/ и от другата страна.

· Разположете се удобно. Променете съзнанието си до базисно психическо ниво с отворени очи. Концентрирайте се върху лицето, с което искате да осъществите контакт и неговата снимка /ако нямате такава, просто си го представете/. .............................................

Откъс от книгата: Махалото - практическо ръководство /вижте Книги/

Метода е разработен в книгата. По този начин можете да разговаряте с майка си, децата си, приятелката от детството, началника, и изобщо с всички хора от които имате нужда.

Как можем да привлечем лицето, което ни интересува

Любовта е най-голямата сила във Вселената. Тя може да накара мъже и жени да извършат чудовищни престъпления. Или да ги възвиси до върховете на екстаза. Ако нямаш кого да обичаш и кой да те обича, все едно си нищо. Ако ти липсва човекът, за когото копнееш, това те докарва до отчаяние.

Стигнахме до такава точка в тази глава, когато трябва да пристъпим към проблема за липсата на любов. Ще приемем, че има човек, за когото копнеете, и че между вас не се получава нищо.

Това е отколешен проблем. Много култури са се сблъсквали с него, много окултни практики са се мъчили да го разрешат - доста преди берберите, може би дори още по времето на цар Соломон.

Еврейската Кабала, книгата на пророците, съдържа древни тайни, познати само на старите еврейски равини. Тези мъдри мъже са искали да запазят тайните за бъдещето, но по такъв начин, че от тях да не се възползват недостойни хора. Затова Кабала е била написана с езотеричен език и дори днес обикновените хора я възприемат като сборник от гатанки.

Вие знаете колко съзидателни могат да бъдат представите. Древните хора често записвали своите действени представи, основани или на реалността, или на символите. Соломоновият печат (графика 1) е такъв запис. Днес старинните диаграми все още действат успешно, творят във ваша полза по такъв начин, който изключва всякакво обяснение.

Соломоновият печат има силата да събира хората. Копнеете ли да се съберете с даден човек? Искате ли той да бъде привлечен към вас сякаш от невидима сила? Соломоновият печат ще ви помогне да го направите, ако това няма да навреди на някого - например на партньора на този човек, ако е женен.

Това обаче си има цена. Свободната воля не престава да управлява действията на въвлечените в процеса хора. Трябва да допуснете и този човек да си отиде от вас, ако такава е неговата воля. Съгласни ли сте? Тогава ето я процедурата. Прочетете инструкциите най-напред сега, после за втори път, когато нарисувате Соломоновия печат, докато се уверите, че знаете какво да правите и сте научили думите на твърдението.

Упражнение за привличане на любимия човек

1. Нарисувайте Соломоновия печат на лист хартия. Ако искате човека, защото сте влюбени в него или той физически ви привлича, рисувайте с червено. Луминисцентното червено е още по-подходящо, защото внася светлина и сила в процедурата.

2. Намерете снимка на човека, когото искате да привлечете, или нарисувайте скица, която да го представлява за вас.

3. Вземете рисунката на печата и снимката или скицата, сложете ги в скута си, седнете удобно, затворете очи, вдишайте дълбоко три пъти и си представете човека.

4. Почувствайте дълбоко уважение към печата. След това го сложете лице в лице със снимката или скицата.

5. Мислено кажете: “Ако пожелае Създателят, да стане така.”

6. Отворете очи, напълно будни.

7. Носете печата заедно със снимката или скицата навсякъде със себе си, обърнати лице с лице едно към друго - в колата, на работа, под възглавницата, - докато двамата се срещнете.

Д-р Робърт Стоун


Пет важни правила при общуването от разстояние

Какво да кажем за законите на мисловно равнище? Привличат ли ви хора, които са различни от вас? Хора, които изглеждат различно, обличат се, говорят и мислят различно? Наистина не ви привличат. Вие предпочитате да се събирате с хора, с които можете да общувате, и е по-вероятно да предпочетете човек от другия пол (физическо равнище), с когото имате общи интереси и вярвания (мисловно равнище).

Така че вие временно оставяте настрана физическото равнище, за да приведете в действие петте правила за спечелване на спор на по-духовно равнище - тоест, да убедите човек, който е много далеч от вас, да види нещата така, както ги виждате вие.

Можете да действате на мисловно равнище, като си служите със следните пет правила:

1. Любов. Независимо от физическите си различия ние сме хора. Независимо че сме отделни, ние сме част от човечеството - ако един човек замърсява, всички хора страдат, ако един човек е милостив, всички хора се въздигат. Отминете различията, наблегнете на братството. Ако сега отделите малко време, за да го направите, само след няколко секунди ще почувствате топлота.

2. Разбиране. Вие сте такива, каквито сте, благодарение на своето възпитание, образование и влиянието на средата около вас. Другият е такъв, какъвто е, благодарение на влиянието на неговото възпитание, образование и околна среда - различни от вашите. Ако вие имате право да бъдете такива, каквито сте, той няма ли право да бъде такъв, какъвто е? Отделете сега един миг, за да почувствате, че другият има право да бъде такъв, какъвто е, за да можете да го разберете.

3. Разсъждение. Разсъждението е двупосочна улица. Първо, вижте как разсъждава другият човек. Тези разсъждения са неговите, а не вашите. Сега мислено вижте как разсъждавате вие. Във всяко гледище има “за” и “против”. Направете съпоставка на баланса между “за” и “против” във вашата позиция и същия баланс в неговата. Започнете да гледате на проблема чрез разсъждението.

4. Потребност. Помислете за своите потребности в следния смисъл - колко проблеми могат да бъдат решени, ако вашата потребност бъде удовлетворена? А как стои въпросът с вторичните проблеми? Когато се реши един проблем, обикновено другите също отпадат. Въвлечете колкото може повече хора във веригата на щастието, която ще дойде, щом потребността ви бъде задоволена.

5. Отношение. Сега нека всички положителни чувства за този човек влязат и изтласкат чувствата на враждебност и антагонизъм. Вие работите заедно на по-високо равнище по съответния проблем.

Сега сте готови да се “придвижите напред” мислено (духовно) и да промените мислите и нагласата на този човек в посоката, която бихте искали да поемат.

Прочетете няколко пъти инструкциите, за да научите стъпките.

Упражнение за промяна на чувствата на друг човек

1. Релаксирайте, държейки снимка на човека. Ако нямате такава възможност, ще ви свърши работа и един мислен негов образ. Затворете очи и вдишайте дълбоко три пъти.

2. Задействайте петте правила, обяснени по-горе. Разберете човека. Вижте го как разсъждава. Установете какви общи потребности имате с него. Почувствайте взаимоотношението между вас и този човек.

3. Помолете човека да се съгласи с вас сега на мислено равнище. Мислено му говорете не като висшестоящ, а с любов.

4. Отворете очи, докато сте още в релаксирано състояние, и погледнете снимката или вижте мисления образ на човека. Пак затворете очи.

5. Направете преглед на своите пет чувства: любов, разбиране, разсъждение, потребност и отношение.

6. Завършете релаксацията с отворени очи, напълно будни, със съзнанието, че различията са преодолени.

Вашият живот става по-добър, когато помагате на другите да подобрят своя живот. Автоматично получавате невидима опора.

От Свами Амара от Индия


Показване на резултати от (1 от 3). Общо (3), общо страници (1).