• Размер на шрифта:

01. Пробиви в аурата и силата на думите

02. Получаване на невидима опора и духовна подкрепа

03. ЛЮБОВТА Е ЕНЕРГИЯ, ОТВОРЕТЕ Й ПЪТ КЪМ СЪРЦЕТО СИ

04. Колективното съзнание на Вселената - смисъл на човешкия живот

05. Гласът на Гея – Как да виждате невидимото

Пробиви в аурата и силата на думите

В последно време сред хората и особено сред младежта, нараства неуважителното отношение към думите, като в същото време съществува мнението, че произнасянето на нецензурни думи не само, че не е вредно, но е полезно.

С благодарности към Тамара Федотова от град Североморск за сканираната и изпратена статия, както и към Татяна Ангелова за чудесния превод, и към вас Темелко за любезното разрешение /www.sirius1-bg.net/.

Надяваме се, че в тази статия, ще намерите много полезни неща за себе си.

Могъществото на невидимия живот - интервю със София Бланк

От САЩ ми се обаждат обикновено хора, интересуващи се от работата на талантливи руски учени, които са герои на мои публикации. Но този път ми се обади човек, който поиска сам да разкаже за своите открития. София Бланк емигрирала от Русия в САЩ преди осем години и направила поразяващи изследвания, обясняващи много загадъчни неща в човешкия живот. Тя ме помоли да разкажа в Родината за резултатите от нейната работа и да помогна в тези тежки години на жителите на нашата страна.

- Ръководя Научно-изследователски център на фирмата “Бион” с отдели в Казахстан и САЩ. Нас ни ръководи казахстанския биофизик, професор Виктор Михайлович Инюшин. Основавайки се на кирлиановата фотокамера той създаде прибор – плазмограф. А аз си набавих в Америка обикновен кирлианов апарат с един допълнителен детайл, който го прави свръхчувствителен. Този апарат ми позволи да направя удивителни за мен открития.

Кирлиановската снимка става за части от секундата. Моята камера фиксира не само аурата, но и други енергийни структури: успоредни, пресичащи се с физическия свят форми на живот, които непрекъснато взаимодействат с нас. Обективът ми не е голям и обикновено фиксирам полето около пръстите. Но и тук може да се видят много странни неща. Винаги извънредно много съм се интересувала за сметка на какво протича лечението с молитва, при полагането на ръце, с пламък на свещ и други методи, които се практикуват от древни времена. И кирлиановската снимка показва, че болния човек преди всичко има отворено поле, пробиви в аурата, през които изтича енергията. А когато вярващ чете над болния молитва при горяща свещ, енергията се увеличава, разкъсванията се затварят и човек оздравява.

-Толкова просто?

-Това е най-популярното обяснение. Но в действителност всичко е доста по-сложно, снимките с кирлианов апарат показват, че до човешката аура и вътре в нея има огромно количество енергийни структури. Някои от тях са много естетични, приличат на снежинки, цветя, пеперуди, калинки, слончета. На снимките има много птици. Условно нарекох тези позитивни структури ангели.

- Извинявайте, но защо решихте, че те са позитивни?

- Аз и други специалисти определихме това с биолокационна рамка. След това проверихме и с други прибори, които изключват субективния фактор. По подобен начин определихме, че другите структури имат негативен характер. Даже външния им вид предизвиква неприязън: те се фиксират на снимките като змии, понякога двуглави, различни чудовища или части от техните тела, аморфни същества, които предизвикват неприятни чувства. Условно нарекох тези структури демони.

Непрекъснато се страхувам, че нещо ми се привижда и постоянно се препроверявам. Опасявайки се от самозаблуждения, аз се обръщам към други хора, владеещи биолокационната рамка. Резултатите от техните тествове бяха аналогични. Но аз разбирах, че това не е окончателно доказателство, а само повод за размисъл и по-нататъшни още по-обективни изследвания.

Така например, американският телескоп “Хъбъл” направи снимки на космически същества от разредена материя и астрофизиците ги нарекоха ангели. И аз видях, че те са съвършено идентични на тези структури, които се фиксирани при мен на кирлиановите снимки.

- Извинявайте, но тези космически обекти (или субекти) имат десетки метри в диаметър. А на вашите снимки наред с аурата на пръстите са фиксирани структури до няколко сантиметра, т.е. хиляди пъти по-малки от космическите ангели. Защо казвате тогава, че те са съвършено идентични?

- Да, но какво представляват тези изображения? В мен се създаде впечатлението, че ангелите са холограмни, те присъстват там и тук, могат да се появяват на снимките като големи и малки.

И има неща, които не могат да бъдат тълкувани двояко. Например, изследванията показаха, че свещените религиозни атрибути: христианския Кръст, юдейския Магендовид (звездата на Давид), мюсюлманските Звезда и Полумесец – са източници на колосална енергия. Когато биват държани в ръце, се намаляват разкъсванията в аурата, подобрява се здравето.

А когато човек се моли, от неговата аура се фиксират удивително хармонични, красиви енергийни структури – ангели. Нима молитвите могат да привличат демони?

- Но по някога те се появяват на вашите снимки. Смятате ли, че кирлиановския апарат показва как биват обсебвани хората?

- Една кирлианова фотография подтвърди, че обсебването и заселването на демонични същности във физическото поле на човека са съвършено реални неща. Близо до пръстите или вътре в тях много често се фиксират лица на хора или демонични структури. А понякога се виждат просто рогати глави. Представата ни за демоните като за рогати хора намира подтвърждение на кирлиановите фотографии. И което е интересно: демоничните структури се появяват в разкъсаните полета. А ако кръгът на аурата на човека е плътен, то в него липсват негативни структури.

Стана ясно, че молитвите създават около човек плътен скелет от позитивна енергия, който е неприемлив за демоните. Тези вампирни същности не се стремят към плътната аура, нали трябва да положат усилия, за да я пробият, а наоколо е пълно с решетести полета, в които лесно могат да се внедрят. Когато човек не е защитен, проникването при него става свободно и той е удобен за демонични въздействия.

- За какво се изразходва енергията от физическото поле на човека?

- За физиологичните процеси. Храносмилателната система, кръвообръщението, нервната система – нищо в човешкия организъм не работи без енергия. Но ние получаваме тази енергия не толкова от храната, колкото от енергийното поле на същата тази окръжаваща ни аура.

- Науката подтвърждава, че човек живее не само от единия хляб ли?

- Абсолютно вярно. Човек действително може да се храни с енергията на молитвите, със словото Божие. По време на молитвата в полето на човек се появяват тези удивително хармонични, ангелски структури, които му действат благотворно.

Разбира се, не претендирам за истина от последна инстанция. Но вече са направени хиляди изследвания, които свидетелствуват в полза на моята концепция.

- Защо тези ангели навлизат в нашето поле?

- Те са нашите енергийни донори. Когато ангелите се появяват в полето на човека, светенето на неговата аура се усилва и пробивите в нея се затварят. При това у някои хора тези позитивни структури се фиксират във вид на кълба, а при други – във вид на звездички.

- Излиза, че не случайно казват, че човек преживява своя звезден час?

- Може би. При това, изследваните хора, в които влизат звездички, са много добри, честни, чисти хора – истински източници на светла енергия.

- Но е възможно вашите ангели и демони да не са самостоятелни същества от друг свят, а породени от човешката мисъл: така наречените мисъл-форми? Нали много съвременни физици смятат, че нашите мисли са материални и те са “изтъкани” от тънка материя и в съвсем буквален смисъл витаят във въздуха и влияят на другите хора.

- Знаете ли, аз работя с хора, които нямат представа за мисъл-формите. А за знаещите, те представляват някаква невидима абстракция. Но кирлиановата фотография показва: това не е само тяхна представа, а е и още някаква материя, която се фиксира с прибор. Не толкова психологически проблем, изработен от интелекта, колкото енергийна даденост, която силно влияе на хората.

Изследванията показаха, че във физическите полета почти на всички болни присъстват демонични структури. Най-страшна картина представляват полетата на хора, които са прокълнати: те са изпълнени с кълба от змии!

- Тези структури само приличат на змии или наистина са някакви гадини от финия свят?

- Ние ги виждаме енергийно: на снимките те са фиксирани като кобри или смокове. Освен това на поредица от снимки се вижда в динамика как “кобрата” преминава през полето на човек.

- Виждал съм средновековна литография на която са изобразени “вътрешностите” на грешника: той буквално е натъпкан с жаби, раци, змии и различни други гадини. А праведникът, очистил се с молитви и пост, вътре в него всичко е чисто, вижда се само един голям кръст там, където той винаги прокарва ръка по време на кръстене. Но съдейки по вашите снимки, това не е фантазия на художника, а натурална картина видима в друг диапазон на честотата, където се фиксират обектите на финия свят?

- По всяка вероятност този художник е бил ясновидец и е различавал енергийните структури, които ние фиксираме с кирлиановата фотокамера. Например, на снимките които имам понякога се вижда рак в полето на онкоболен.

Подобни обекти имат реално сходство с материалните ракообразни. Снимките на тези енергийни структури могат да станат много ефективен и евтин метод за най-ранна диагностика в онкологията. Та такава снимка струва едва един долар, а за обикновените тестове са нужни луди пари.

- София Михайловна, разкажете, моля ви, какви са причините за разкъсването на физическите полета и проникването в тях на демонични структури?

- При мен често водят деца със силна уплаха. Снимката показва, че при тях има не просто разкъсване, а е деформирано полето. При дете в нормално състояние се виждат дактилоскопичните линии на всеки пръст и равномерното светене около него, а при изплашениете деца се виждат само неголеми фрагменти от тази аура, а понякога тя отсъства съвсем. И много често до тези ужасни полета се фиксират обекти, които приличат на кобри или глави на дракони.

Такива химерни структури в полетата на изплашените хора напомнят за известни персонажи от древните митове и приказки. Тук се налага и интересния извод: страшните персонажи не са нещо измислено, а реални жители на невидимия с физическо зрение свят. Но е имало хора, надарени със способността да виждат тези структури. И те отразявали своите виждания в приказки и рисунки. Казано по друг начин, те предавали не плодовете на своята фантазия, а резултати от визуални наблюдения.

- Психиатрите ще ви кажат, че при тях е пълно с пациенти, които виждат около себе си рогати, опашати, змееподобни и различни твари...

- Много интересно е, че с кирлиановата фотография се документират подобни картини. Ако по-рано се предполагаше, че това са плодове на фантазията, то при физическия прибор няма халюцинации - той фиксира това, което съществува.

- Кое разкъсва аурата на човека?

- Мощно деформират аурата ругателствата, и особено псувните. Чела съм у богословите, че използваните при псувните думи са имена на демони и бесове. Ако човек ги произнася, те тутакси нападат него и този, когото ругае. Кирлиановата фотография подтвърждава тази гледна точка.

На енергийно ниво около нас постоянно има демонични структури в огромни количества. Обикновено те не могат да ни причинят вреда. Но, произнасяйки нецензурна дума, ние подхранваме с енергия демона, който носи това име и той ще се постарае да се внедри в нашето поле или в полето на човека, към когото сме “отправили” този бяс.

Демоните са вампирни същества и те не могат да живеят без енергийно подхранване. Необразованите хора им оказват голяма услуга като ругаят на майка. Демоните обичат да предизвикват у хората негативни чувства: тъга, униние, страх, ужас. Те се хранят с енергията на тези преживявания. Това се вижда много добре по разкъсванията на аурата и внедряването в нея на негативни структури.

Техният предпочитан подход е да предизвикат у човека влечение към алкохола. Та нали алкохолизмът е също така заселване: излизащата от бутилка зелена змия, която изобразяват на плакати и карикатури не е нещо абстрактно, а конкретна “змия”, проникнала в човешкото тяло и искаща алкохол, някакво вампирно същество, което се храни с енергията на винените пари и отрицателните емоции на алкохолика.

- Но на една от снимките, която ми изпратихте се вижда, че до пияния човек има не змия, а глава на рогато същество...

- Да, там вместо аура има някакъв козел, който частично наподобява зелена змия. Вие знаете как се нарича рогатия човек.

- Знам, но няма да го назова. Моята мъдра баба често ми повтаряше: ”Не ругайте с груби думи”. В противен случай, казваше, при теб ще дойде рогатия.

- Тази народна мъдрост сега намира научно подтвърждение: литературното име на рогатото същество (тъмна дума) действа подобно на псувня и прави човека уязвим пред нечистата сила. Впрочем, това може да подтвърди всеки пияница. “Ей ти, козел!” – казва той на колегата си по бутилка, в чието поле фиксираме рогатото същество. И много други прозвища имат конкретни образи, които се виждат на кирлиановите фотографии.

- Доколкото ви разбрах, ругателствата – това са някакви молитви за извикване на бесове?

- Ако произнасяте името на рогат или друг бяс, то той веднага се отделя от мръсотията, която буквално кипи около нас. С назоваването му, той се явява пред вас в цялата си прелест. А той има нужда само от едно – да получи човешка енергия. Най-страшното е, че енергия губи не само този, които използва такива думи, но и хората, които го слушат, особено тези, на които полето е разкъсано. Най-много от всички, от ругатните страдат децата - та нали тяхното поле едва се оформя и те са много уязвими.

Човек, който псува и произнася вулгарни думи е източник на вампиризъм, канал за изсмукване на енергия от масата хора, които се намират около него. Той жестоко наказва онези, които са му близки, особено своите деца.

- Каква роля играе тук роднинската връзка?

- Нашите деца се намират в нашите полета, за тях ние сме източник на енергия. Ако бащата или майката безкрайно се упражняват в сквернословие, техните полета са населени с демони. И с тези демони те хранят своите деца.

- По-скоро обратното: хранят демоните с децата си?

- И това е вярно. Такива деца не могат да се развиват нормално: те нямат вътрешно равновесие, изпитват непрекъсната тревога, избухливи и агресивни са.

- Децата на ругателстващите растат ли като умствено изостанали?

- Достатъчно често, но не винаги. За някои деца живота с такива родители е своеобразно наказание, вразумяване. Но във всеки случай в семейство на сквернословещи децата са нещастни.

Изпратих ви снимка на едно момче, бащата на което непрекъснато псува. В полето на това дете изобщо няма светене на аурата му, а вместо това има само кобри! Детето е сякаш мъртво, нечистата сила изсмуква цялата му енергия.

- София Михайловна, в последните години в Русия започнаха да си служат с ругателстава доста повече, отколкото преди. Средствата за масова информация внушават, че сквернословието – това е особен шик, можете да си говорите всичко, каквото поискате и няма никаква забрана. Псуването стана мода. Като резултат, на улицата, в транспорта, в театрите, по естрадите, по телевизията, в училищата звучат отвратителни думи. Възрастните хора се стесняват, а младежта мисли, че прави много добре, когато говори гадости... Но, доколкото разбрах от вашия разказ, псуването травмира не само обкръжението, но и сквернословещите: извършвайки словесно престъпление, те наказват самите себе си, така ли е?

- От снимките се вижда, че полето на хората, които псуват, частично или изобщо липсва. Те доброволно стават арена на действие на демоничните сили. Оттук идва и наркоманията, оттук е и алкохолизма...

- Искате да кажете, че причината за тези заболявания е в псуването?

- Полето на псуващия човек става отворено, то няма защита срещу демоничните същности. Те са много умни, хитри и се нахвърлят на всички, от които могат да намажат. Псуващият ги вика сам и им дава своето поле за разкъсаване. Дори разболявайки се, той продължава да ги храни с енергията си.

- Ако възрастните със своя пример карат децата да псуват, то по този начин ги тласкат към наркомания и алкохолизъм, така ли е?

- Абсолютно вярно. Та нали, правейки себе си беззащитен пред демоничната същност, човек се подчинява на нейната воля. Тя прониква в него през разтворената, решетеста аура и живее в нея. Но това не е аморфна частица: тя има интелект, съзнание, воля, която много често е по-силна от волята на човека. Демонската същност му налага желанията си.

Става насилие над личността, което не се вижда физически, но е напълно реално. Забелязваме, че човекът е станал неадекватен, изгубил е воля и самообладание. Прибира се в къщи пиян, чистосърдечно се разкайва пред жена си и децата си, а на следващия ден отново се напива. Роднините негодуват – как така, та нали ти ни обеща! Но той не може да спази обещанието.

Седящата в него демонична същност е свикнала да се храни с енергията на алкохолните пари и тя насилва жертвата си, кара я да пие. Казано с други думи, алкохоликът пие физически, а неговия господар – енергийно. Тази същност се наслаждава на ефирните излъчвания на алкохола. Подобен механизъм има и наркоманията.

- Понижавайки духовното ниво и развращавайки хората, организаторите на информационната война ги обричат на израждане ли?

- Отлъчването на жителите на Русия от религията беше истински геноцид. Та нали молитвата – това е енергия, а енергията – това е здраве: не само духовно, но и физическо. Отучвайки хората да се молят, им отнеха здравето, направиха ги сквернослосвци, алкохолици и наркомани.

Класическият въпрос: какво да се направи?

- Настанилите се демонични същности във вътрешнополевото пространство на неуравновесените и психично болни хора говори за това, че те трябва не само да бъдат лекувани и даже не толкова с лекарства, колкото с изчистване на полето. За съжаление у нашите психиатри това разбиране отсъства. В резултат на това човек, станал жертва на демонични сили, не е способен да им се противопостави: сам не знае как да се бори с тях и лекарите не могат нищо да му подскажат.

Съвременната наука подтвърждава ефективността на религиозните методи. Най- простата форма за лечение и защита е молитвата.

Трудно ни е дори да си представим колко тясно взаимодействаме с другите светове. Но кирлиановата фотографска система ни дава възможност да видим това: в нея се обективизират закономерности, отразени в митовете и приказките, в религиозните представи. Това е безценен прибор, способен да убеди всеки Тома неверни какво става в другите светове и как работят тези закономерности, които са ни предадени с вярата от дедите ни.

Допускам, че може да грешим в обясненията на някои явления. Но има съвършено очевидни неща, които не допускат друго тълкуване. Именно те и лежат в основата на нашата концепция.

Например, в Християнството има такъв ритуал – помазване, когато по време на молитва помазват човека с четчица, потопена в миро. Аз направих потресаващи изследвания, които показаха как работи това.

Вие знаете какво е мирото – това е мазна течност, която се стича от някои икони. Тези икони може да са нарисувани върху дърво или даже върху хартия, там няма нищо, отделящо влага. Но от това нищо, тече масло с необикновено приятна миризма и колосална енергия – вещество от друг свят.

В Мичиган има икона на Николай Чудотворец, от която тече миро от 1096 година. Разнасят я из цяла Америка. През 1998 година иконата е била в църквата Александър Невски в град Лейкууд в щата Ню Джърси. И аз заведох там делегация от християни и юдеи. При това някои от тях много се съпротивляваха: това е християнска светиня, казваха, и ние, юдеите не трябва да й се покланяме. Но аз ги уговорих да направим това пътуване в рамките на научно изследване.

Ние пристигнахме на мястото и на около тридесет метра от църквата аз направих снимка на полетата на всички участващи в експеримента. При това в много неудобни условия: кирлиановата камера беше в багажника на колата. Учудващо, но независимо от уморителното пътуване, полетата на всички хора се оказаха по-добри, отколкото бяха у нас в Ню Йорк. Обаче това, което се случи по-нататък надмина всички очаквания.

И християните и юдеите участваха в литургията, която заедно с помазването продължи четири часа. Всички останаха до края на службата, макар че доста хора бяха на възраст над седемдесетте. Предполагаше се, че толкова дълго стоене физически много ще ни умори и това ще се види на кирлиановите снимки. Какво беше нашето учудване, когато се оказа, че светенето около пръстите на всички участващи в експеримента е няколко пъти по-ярко и по-широко, отколкото беше преди литургията. При това една юдейка седя до края на литургията, но се отказа от миропомазването. Макар че беше в храма против волята си и нейната душата се бунтуваше, но все едно, нейното поле се оказа много по-мощно, отколкото беше преди службата.

Разбирате ли? Това не е психологически фактор, а енергиен. Искаш или не искаш, светите места те зареждат с енергия, благотворна за здравето. Това е напълно очевиден факт, който не може да бъде изтълкуван по друг начин.

- Е, скептиците и тук могат да намерят повод за съмнение. Трябва още да се докаже, ще кажат те, че усилването на ореола около пръстите подобрява здравето.

- Тези съмнения се разсейват от други изследвания.

Жената, отказала се от миропомазването, има лекар – натуропат, притежаващ компютър за диагностика. Решихме да тестваме чрез него как действа мирото на хората. Бях го донесла от това пътуване, но много малко количество – наложи се да го разредим. Но въпреки нищожната концентрация в разтвора, мирото действаше много благотворно.

Разредихме мирото до 1 г на 100 000! Това са хомеопатични, информационни дози, но тяхното въздействие се оказа също толкова силно. Във всяка концентрация мирото изравняваше и довеждаше до нормални всички човешки функции. Да допуснем, че преди експеримента сърцето на човека е работило на 60 процента, черния дроб – на 40, а мозъка на 70 и т.н. Но когато в ръцете му се окажеше памучето, напоено с разредено миро, диагностичния компютър показваше, че всички параметри са на 100 процента.

В хода на тези експерименти стана ясно, че по лечебно въздействие мирото просто няма аналог в света на натуропатията и фармацевтиката. Когато човек преминава елеопомазване, той се зарежда с енергия с помощта на носителя на висши светли енергии – мирото. За сравнение, проведохме експерименти с най-различни ароматни масла, но нито едно от тях не можеше да се сравни с ефекта на мирото.

Нашите изследвания показаха, че лечебното въздействие на светлите сили върху човека чрез мирото, молитвата, светините, е доста по-силно от всяко медицинско въздействие.

Разбирате ли, колко сме невежи и колко не разбираме това, което става около нас? Не знаем какво може да е полезно за нашето здраве и се нахвърляме на дефицитни чуждостранни препарати, а те не могат да ни помогнат, докато нашето поле е отворено. Докато не се запушат пробойните в аурата, нищо не може да ни помогне.

Но преди хиляди години на човечеството са били дадени формите за реална помощ и лекуване – това са молитвата и други тайнства на църквата.

- Благодаря, София Михайловна, убедихте ме. Но нека да подходим към проблема от друга страна: как действат на човека разрушителните методи – хулите и проклятията?

- Проклятието разрушава напълно полето на човек. Светенето около пръстите изчезва и се появяват змиеподобни структури.

Защо прокълнатите хора не живеят дълго или живеят мъчейки се? Защото те нямат жизнени сили. Тяхната аура е толкова разрушена, че не може да задържа енергията, която изтича от нея като през решето.

Както се казва, каквото излъчваш, това и получаваш. Излъчваш ли егоистично желание да отнемеш енергия – ще изгубиш тази енергия: някой ще ти я отнеме.

А защо не може да се пробие енергийната защита на истински вярващия? Неговото поле е толкова позитивно заредено, че негативните енергии отскачат от него и се удрят в този, който ги е изпратил

- Но истински вярващият не се моли за себе си – той моли Бог да помогне на другите, нали?

- В това е и цялата работа. Нашите изследвания показаха, че алтруистичната позиция е най-благотворната от енергийна гледна точка.

Аз заснех полето на някои хора преди и след различни молитви. Да допуснем, че при даден човек аурата около пръста по начало е широка 2-3 мм. Когато този човек се молеше за себе си, тя ставаше 1,5 пъти по-широка. Но когато исках от него да се помоли за другите, то буквално за минута аурата се увеличаваше 2-4 пъти. Когато се молим за себе си, ние имаме едно енергийно ниво. Когато се молим за другите, в това число за тези, които не разбират, че трябва да се молят не само за себе си, енергийното ни ниво става 2-3 пъти по-високо. Или казано по друг начин – хуманизма и алтруизма се възнаграждават.

- А прави ли си добро закостенелия користолюбец, който се старае да вземе колкото се може повече от другите, като не дава нищо в замяна?

- Той не може да направи нищо по-лошо от това, дори ако смята себе си за добър и постъпващ правилно.

- Доколкото разбрах, вашата “корист” се състои в това, на колкото е възможно повече хора да бъдат предадени знания, които биха им помогнали да натрупат енергия, да си оправят здравето и да се подготвят за вечен живот. Такава алтруистична позиция предизвиква благосклонността на висшите сили, които ви откриват нови знания необходими на много хора?

- Моята цел е да дам на хората разбирането за това, какво става в действителност с тях в невидимия свят. И кирлиановата фотография ми помага за това.

- Но това е психологическо състояние. А защо олигарсите са физически болни, макар, че дават безумни пари за лечение?

- Те не са в състояние да се излекуват, тъй като енергийното им поле не може да бъде здраво. Извършвайки зло, те са читаеми на ниво поле и не могат да получат тези енергии, които носят здраве – физическо и душевно. Тези хора стават беззащитни пред демонските сили.

Ако си излъгал поне един човек, ти не можеш да бъдеш изцяло здрав и щастлив. Когато един човек е навредил на друг и изпитва от това наслаждение, напразно си мисли, че му е станало добре. Преди всичко това е лошо за него и после – на неговите близки и особено за децата.

Вие знаете, че за да победиш врага и да имаш приятели, трябва да знаеш тяхната философия. Ето, аз се занимавам с изучаването на философията на враговете и на приятелите и тяхното взаимодействие с нас. Правя тези знания обективни, за да могат хората да си направят правилните изводи, които ще им помогнат в живота.

Храмът е вътре в човека. Ето защо не е важно, къде се моли – в църквата, на полето, или в къщи. Когато полетата ни започнат да вибрират с честотата на молитвата, ние сме навсякъде и видяни, и чути, и познати.

Снимки на човешката аура направени с кирлианов апарат, показващ наличието на многобройни енергийни структури.

1 сн. - Пол, 43 годишен. Кадър I(горе вдясно) – изходен. Кадър II(горе вляво) – след три будистки мантри, заедно с аурата се появиха множество светлинни структури, приличащи на малки птичета и лъчиста звезда. Кадър III(вдясно долу) – след седем будистки мантри. В аурата се появи електронен портрет, приличащ на лице на монах. Кадър IV(долу вляво) – след мислено изпращане на Любов на Света.

2 сн. - Снимка направена след отправянето на позитивни мисли - забелязва се усилване на аурата, енергийни форми като птици, снежинки ...

3 сн. - Снимка направена след отправяне на низ от грозни думи и проклятия - забелязват фрапиращи пробиви на аурата, змиеподобни структури, светенето около пръстите изчезва ...

Получаване на невидима опора и духовна подкрепа

"Ти не си тялото.”

Десетки години съм се занимавал с източната мисъл, неведнъж съм посещавал лекции, четени от индуси, и на всяка от тях съм чувал тези думи.

Ако наистина не сме нашето тяло, какво сме тогава?

Основната грижа на живота ни е да храним тялото си, да го поддържаме топло, защитено, сексуално задоволено и привлекателно. За какво е тогава това внимание към тялото, щом “то” не сме ние?

Написал съм много книги как да се усъвършенства домът, преди да започна да пиша за усъвършенстването на тялото. След тях дойдоха книгите за усъвършенстване на ума, а сега пиша за усъвършенстването на духа. Преходът от дома до тялото е естествен. Тялото е дом. Не сме ние, а е нашият дом. Каквото и да сме в действителност, то е в тялото ни като в свой дом.

Когато говорим за ума и духа, ние се насочваме към това, което или каквото сме в действителност. Ние сме нематериални. Тъй като сме ум и дух, можем да си служим с много малко думи, за да говорим по такава жизненоважна тема - кои сме ние.

Когато говорим за нашия живот с понятията любов, пари, сигурност, здраве и условия, ние говорим за основата на нашия дом - за тялото. Тази основа е видимата ни опора.

Тя е съществена. Но може би още по-съществена е основата на това, кои наистина сме ние. Тя може да има само невидима опора.

Западът срещу Изтока - материалното срещу духовното

Земята е гигантски компас с два магнитни полюса. Като че ли има някаква полярност и между Западното и Източното полукълбо на планетата. Тя е като полярността между лявото и дясното мозъчно полукълбо у човека, едното ориентирано материално, а другото към нематериалните сфери като чувства, идеи, интуиция и творчество.

Съединените щати заеха лидерското място в Западното полукълбо, развивайки цивилизацията до нейния материален връх. Индия стана водач в Източното полукълбо, развивайки знанията и връзката с духовната сфера до такава степен, че левомозъчните хора наричат индуските наставници “мистици”.

Такъв мистик е Свами Амара, който помогна за написването на тази глава. В езика хинди думата “свами” означава “свят, уважаван човек”. “Амара” значи “безсмъртен”. Хората, наричани “свами”, си служат свободно с окултните ритуали и действия, които изглеждат тайнствени и будят учудване у по-материалистично настроения западен ум. Но това не се отнася задължително за вашия ум, защото вие сте се упражнявали да използвали дясното си мозъчно полукълбо и да бъдете в по-голямо съзвучие със сферата на творчеството.

Свами Амара е последовател на големия мъдрец Рама Кришна, живял в края на ХIХ век. Самият Амара се прочул с това, че оживял, след като дни наред лежал жив погребан. Той със сигурност е знаел как да си намира невидими опори!

Довършете тренировката си с упражненията в тази глава и вие самите ще заслужите титлата “свами”.

Кое е първично - духовното или материалното?

Кое от двете неща бихте искали да контролирате - причината или следствието? Ако се замислите, контролът върху следствието е доста ограничен. Например ако следствието е сняг, да контролирате снега ще означава да можете да направите снежен човек, да хвърляте снежни топки или да ринете снега. Но ако контролирате причината, можете да решите дали да вали сняг или не, къде да вали, дали да е мокър или сух, колко дебела да е снежната покривка. Вселенското следствие е материалният свят. Причината за него се намира в нематериалния, в духовния свят.

Да се допитаме до някои от великите личности от миналото.

“Велики са тези хора, които виждат, че духовното е по-силно от всяка материална мощ.” Ралф Уолдо Емерсън.

“Едно е сигурно. Всичко, което се случва в световната история, се корени в нещо духовно.”

Алберт Швайцер.

“Ако трябва да спасим плътта, то причината за това трябва да е в духа.”

Дъглас Макартър.

Навярно всички те биха се съгласили, че макар видимите опори да вършат работа, невидимите могат да бъдат още по-добри.

Може би сега се каня да ви дам мистична формула как да се сдобиете с безгранична духовна подкрепа? Отговорът е решително “не” и нека великият източен мъдрец Джиду Кришнамурти, лидер на едно изключително теософско общество, да ви каже защо:

“Някога ръководех световна организация, основана през 1911 г., която имаше хиляди членове в много страни. Самият аз я разпуснах през 1929 година. Тогава заявих, че няма път към истината и че никоя организация или организирано вярване във вид на религия не може да доведе човека до истината или до неговото спасение. Заявих, че в така наречените духовни въпроси няма авторитет, водач или гуру и че цялото това последователство развращава последователите. Вие трябва да си бъдете собствените духовни учители и собствените последователи.”

Както и да е, аз само ще ви дам правилната посока: навлизайте навътре в самите вас.

Къде се крие духовната причина на материалните следствия

Поканиха ме в Индия да преподавам медитация. Индия е земята, където се е родила медитацията. Независимо от това ме поканиха да преподавам динамична медитация, а не пасивната, която е била практикувана хилядолетия наред в Индия.

След като вдишате дълбоко три пъти, вие използвате способността си да си представяте и да “виждате” картината на това, което искате да стане. Използвате творческата си сила, за да накарате нещата да се случат. Това е динамичната медитация.

В Индия медитацията може да достигне много по-големи дълбочини от тези, на които сте способни вие, но медитиращият просто е там, не действа активно с мозъка си, докато е в това състояние. Това се нарича пасивна медитация.

Йогизмът се развива в Индия отпреди близо пет хилядолетия. Йогите могат без никакви специални усилия да достигнат тета-равнището на мозъчните вълни - четири до седем пулсации в секунда. Така те забавят метаболизма си и могат да останат погребани живи за цял месец с извънредно малък достъп на въздух.

Когато преподавах новия вид медитация в зала “Блаватска” в седалището на теософското общество в Адхиар, прииждаха много слушатели, научили, че от тази медитация има и допълнителен полезен ефект, щом се научиш да я прилагаш.

Има една история как Създателят искал да остави Божеството на безопасно място на Земята. Създателят знаел, че ако го остави на висока планина, то ще бъде разкрито; ще го намерят лесно и ако го скрие в най-дълбокото море. Така че Божеството било укрито на последното място, където човек би го потърсил - в самия човек. Така мъжете и жените, навлизайки вътре в себе си, като правят необходимите действия, могат да си осигурят непрестанна помощ от другата страна - една постоянна невидима опора.

Подходящите действия може да не са еднакви за всички

Изнасях лекции в чужда страна пред публика, която разбираше английски. За да породя очаквания и вяра в силата на ума, която по-нататък щях да демонстрирам, аз се опирах на най-новите научни изследвания, които ми помагаха да обясня тази сила.

По едно време организаторите на семинара дойдоха при мен развълнувани.

“Не ни говорете за теории, настояваха те.Демонстрирайте.” Повтаряха ми го с голямо въодушевление, настоявайки, че познават публиката си и че ако давам само теория, много хора ще поискат да им се върнат таксите за участие. Нищо не бе в състояние да ги убеди, че моята лекция се развива по начин,който е доказано най-ефективен за всички.Дори ме последваха и в тоалетната, за да ме убедят да внеса промяна.

И така, отстъпих пред домакините и промених лекцията. През този ден по-малко хора видяха аура, по-малко успяха в психометрията (държиш предмет и говориш за собственика му), малко бяха и онези, които приеха мислено изпратената от мен дума. За силите на ума това са азбучни неща, но трябва човек да разбере как точно стават нещата, за да проработят. Трябва да разберете природата на творческата сфера, за да поискате нейната помощ.

Как да говорим на езика на Създателя

Подканяме да помагате на другите хора, за да помогнете на себе си. Това не е теория. То е факт. И е така, защото ние всички сме части от един отбор, от човешкия род. Ако възприемате хората като някакъв отбор спринтьори, победители няма. Резултатът ще е равен. Всички заедно ще стигнем на финиша.

Ако подтиквате напред другаря си, това не означава вие самите да изоставате. Създателят вижда какво правите. Вие дори отивате още по-напред.

Езикът на Създателя е създаването. Всеки път, когато решите проблем - ваш или на някой друг човек, - вие помагате на Създателя. Заставате на негова страна.

Следователно всеки път, когато създавате проблем или допринасяте за усложняването на съществуващ проблем, вие работите срещу Създателя. Отдалечавате се от него.

Колкото повече говорите на езика на Създателя, толкова по-добър става животът ви. Това поведение дава дори по-силен резултат от молитвите.

Не казвам, че трябва да спрете да се молите. Но се замислете по-добре, преди да започнете да се молите да стане нещо определено. Възможно е в същия този миг Създателят да ви моли вие да направите това, за което сте създадени, да се заловите за работа и да намерите начин как сами да направите въпросното нещо.

Много хора прибягват до това мощно средство - молитвата, когато търсят как да усъвършенстват живота си. Често пъти те грешат, искайки някой да го направи заради тях, вместо да попитат по какъв начин самите те могат да подобрят живота си.

Доста популярен е съветът да се свързвате с успели хора и да подражавате на поведението им. Когато запитах един познат защо непрекъснато потрива челото си, той обясни, че наблюдавал движенията на своя съсед милионер, който постоянно триел челото си. Може би това е вторична реакция, предизвикана от напрежение в работата. Дори в речника думата “труд” е преди думата “успех”.

Има много отрицателни умствени нагласи относно творчеството, които думите могат да разсеят. Възможно е да не смятате, че това, което правите, е творчество.

Алис е сервитьорка. Тя има желание да служи на Създателя, но вместо това обслужва хората. Започва доброволно да върши работа в полза на църквата през свободното си време. Църквата й възлага да сервира кафе на събранията и да поднася храна на бедните в почивните дни. Тя започва да разбира, че дори сервирането на храна в ресторанта има духовен аспект. Започва повече да харесва работата си и получава по-големи бакшиши.

Друга нагласа, която потиска творческите ви действия, е мисленето, че не сте в достатъчна степен творци или че сътвореното от вас няма стойност. Съществуват и други варианти на схващането, че творчеството не е достатъчно, но всички те реагират на едни и същи думи за корекция. Ето едно изявление, което потвърждава вашата истинска стойност пред Създателя:

Знам как да творя, защото съм надарен с творчество. Творя необходимото и сътвореното от мен има универсална стойност.

Ако според вас това ви върши работа, повтаряйте го по три пъти на ден след релаксация, в продължение на седем-осем дни. Може да усетите, че като правите така, всеки ден все повече усещате присъствието на Създателя. Нищо чудно това да предвещава най-голямата възможна промяна към по-добро в живота ви.

Цялото е по-голямо от сбора на своите части

Хората по-скоро са склонни да вървят сами по пътя си. Мотивирано от материални подбуди, търсенето на богатства и власт е карало мъжете и жените да се прегазват едни други, да опропастяват ресурсите на Земята. Това е довело до разрушаване на естествените екологични системи и до вреда за околната среда. Засилило е предразсъдъците и е предизвикало отчуждение, склонност към разделение и войни.

Положението като че ли върви към промяна. Тя може би идва точно навреме.

Ентусиазмът да се рециклират отпадъци и да се опазват застрашени видове свидетелства за новото уважение към Майката Земя. Това сочи придвижване към по-голяма интегрираност и към разбирането, че всичко живо е неразделно свързано. Днес вече получават признание и алтернативните методи за лечение, особено тези, които вземат предвид цялата личност - тяло, ум и дух. Професията на лечителя започва да ни вижда не като отделни части на тялото, а по-скоро от цялостна, холистична гледна точка - ние сме не сбор от ларинкс, лимфа и черен дроб, а от тяло, ум и дух.

Ние се интегрираме, ставаме едно. И цялото е по-голямо от сбора на частите си.

С всеки изминал ден, докато съзнанието ви расте и постигате все по-голямо съзвучие с източника на творчеството, все повече и повече ще осъзнавате единството. Това съзнание ще ви извиси към един нов и по-удовлетворяващ живот, в който насладата, богатството и любовта са несравнимо по-големи, отколкото са сега, и този факт ще ви даде такива лични възможности, каквито не сте и сънували.

Това е така, защото цялото наистина е по-голямо от сбора на частите си. Частите осъзнават своите собствени ограничения. Цялото осъзнава присъствието на Създателя и неограничеността, гарантирана от него.

Още в тази минута съберете палеца и показалеца си. Затворете очи, вдишайте дълбоко три пъти и се запитайте: “Накъде е насочена моята най-голяма любов?” Ако отговорът, който ви хрумне, е Националната банка, тогава сбогом и на добър час!

Какво е величието, както го разбираме ние? Очевидно то е мимолетно качество - днес го има, утре го няма. Истинското величие трябва да е непреходно и да не бъде илюзия.

Исус е казал, че никой не е изключителен, че всички сме деца на Бога, така че защо да ламтим за величие? Уместен въпрос.

Отговорът, отразен в огледалото на живота, е, че не бива да се стремим към величие - към такова величие, което според хората например притежават героите.

Думата има друг смисъл: величие в очите на Създателя, а не в очите на създанието.

Ето някои измерения на величието, които не са непременно свързани с култ към героите, но е твърде вероятно да отбележат точки във ваша полза пред другата страна.

Вече знаете, че когато помагате на другите, със сигурност стъпвате на пътеката, която ще ви поведе към величието. Пак ще кажа, не става дума само да преведете някоя стара жена през улицата или да й помогнете да излезе от асансьора. Когато дарявате пари за значими благотворителни цели или работите извънредно в помощ на център за социални грижи, правите гигантска крачка напред. Превръщате се в помощници на Създателя.

Застанете зад правата кауза. Тя може да е непопулярна дейност, ако отнема на някои хора привилегии, а освобождава други от непоносимо бреме. Едно от най-успешните движения през ХХ век в областта на хармонизирането на отношенията между работниците и работодателите е движението “Нравствено превъоръжаване”. За него важното е не кой е прав, а кое е право. Такава позиция не само често пъти е непопулярна, но и изисква голяма смелост. Нерядко тръбачите на истината биват уволнявани от хората, отговорни за разгласените нередности. Това обаче в края на краищата се компенсира, щом истината излезе наяве и се намеси Създателят.

“Създай по-добър капан за мишки” е другото лице на величието, което не само проправя по-добър път към вашата врата, но и носи по-големи награди. Не пестете уменията си, използвайте ги щедро. Ставайте все по-добри и по-добри. Уменията са дар от Създателя и не му е приятно да вижда как те се прахосват.

Духовният “герой” е онзи, който казва “да” на живота. Човек, който казва “не” на живота, може да е от тези, които рядко напускат дома си - ако вземем този краен пример. Те не вярват, че Създателят може да защитава творението си.

От друга страна, човекът, който казва “да” на живота, не прави отчаяни и безразсъдни неща, а е склонен да изпробва новото, да опита различното и предизвикателното, да се среща с нови хора, да посещава нови места, да се посвети на ново хоби, да учи нов език, да практикува нов спорт. Такава личност непременно ще се хареса на Създателя, защото извлича по-големи предимства от най-ценния възможен дар - живота.

Да постигнем целите си дори когато пътят към тях е труден

Някои казват, че когато пътят е труден, трудното се превръща в начин да вървиш по пътя. Да ги оставим да вървят.

Няма нужда да смятате, че сте трудни. “Труден” означава мъчноподвижен. Вървейки през тези страници, като сте си представяли положителни неща, като сте помагали на другите и сте влизали във все по-голямо съзвучие със Създателя, като сте обичали по-цялостно, вие ставате по-подвижни и по-просветлени.

Когато пътят за вас стане труден, повикайте духовната “Бърза помощ”. Тя не се набира по телефона с определен номер, а представлява един звук. Това е звукът ОМ, произнесен като “оум” с дълго, проточено “о” - нещо като “о-о-о-о-у-м-м”. Защо е толкова мощен? Ако Космосът може да бъде чут - тоест ако трептенията на всяка молекула, кръженето на всяка планета, въртенето на всяка галактика могат да бъдат чути, - това ще звучи така в нашите уши, а удълженото, протяжно произнасяне на този звук е най-близкият до действителността вариант, който сме в състояние да произведем.

Всичко вибрира от този звук. Демонстрирайте го на себе си, като протегнете напред ръце с дланите надолу, докато вие или друг човек произнася на висок глас ОМ. Ще почувствате сърбеж в дланите си, защото те вибрират от това космическо звучене.

Ето един прост начин как да впрегнете мощта на този космически звук, за да потърсите невидима опора:

Упражнение за впрягане мощта на звука ОМ

1. Произнесете три пъти ОМ, преди да започнете да решавате даден проблем в състояние на релаксация с помощта на контролирано фантазиране - докато сте със затворени очи, - и три пъти след края на сеанса, след като отворите очи.

2. Когато правите преглед на необходимите стъпки за решаване на даден проблем с помощта на контролираното фантазиране, обикновено има три мисловни картини.

3. Мислено вижте нежеланото условие. За да посочите, че това е проблем, си представете картината затъмнена или задраскана с огромен черен хикс, или пък и двете неща едновременно.

4. Мислено се вижте как правите нещо, за да разрешите проблема или да постигнете целта. Вижте се как правите каквото ви дойде на ума. Ако не знаете какво да правите, възползвайте се от отключващия метод, описан по-нататък.

5. Мислено вижте проблема решен или целта - постигната.

Отключващият метод помага да се ускори намирането на отговор какво да предприемете. Може да се програмирате така, че пиенето на вода, кафе, бира или друго - каквото е най-вероятно да направите няколко пъти - ще ви вдъхнови. Например си кажете: “Винаги щом пия вода, съм по-близо до решението какво да правя.”

Колелото на съдбата и как да го накарате да се завърти за вас

Състоянието на съзнанието се индуцира от информацията, постъпваща чрез сетивата ни. Зрителната и слуховата картина на ограничено количество пари е основната сетивна информация, но съществуват още и допирът, вкусът и мирисът на ограничените пари, допирът на изтъркани килими, вкусът на кренвирши и боб, мирисът на мухлясало дърво.

Зрението е най-същественият източник на входяща информация. Около 80 процента от данните ни за околната среда са зрителни. Затова фантазирането е толкова важно.

Колелото на съдбата, което се открива в много култури, символизира колелото на живота. Дори да намерите негово изображение в някоя книга, най-добре е сами да си го нарисувате, знаейки, че с всяка спица, която начертавате, отваряте творческите канали за притока на богатството (вижте графиката най-долу).

В центъра на колелото е изрисуван знак, изобразяващ ОМ. Вие сте оста на колелото, центърът на вашата Вселена. Можете да напишете думата “аз”. Но знакът на ОМ е по-мощен символ, който да сложите в центъра на вашето Колело на съдбата. Наречете спиците с качествата, които искате да постигнете в живота, например смелост, великодушие, състрадание, сила и така нататък.

Около ръба на колелото изпишете вашето лично изречение на изобилието. Ето няколко примера:

Духовно твърдение:

Силата на Създателя в мен задоволява щедро всичките ми нужди.

Научно твърдение:

Колкото повече енергия излъчвам, толкова повече получавам и събирам богатство от всякакъв вид.

Философско твърдение:

Природата се изразява чрез изобилие. Аз съм израз на природата. Аз изразявам изобилието.

Твърдението трябва да е не мое, а ваше. Вземете изказа, който най-много ви подхожда. Духовният е най-силният. После...

Сложете завършената рисунка на вашето Колело на съдбата на някое видно място в дома ви, където да го виждате често, дори само като хвърляте бегъл поглед. Но преди това го активирайте по следния метафизически начин:

Упражнение за активиране на Колелото на съдбата

1. Дръжте листа хартия с Колелото на съдбата в ръка, докато релаксирате.

2. Сложете Колелото на съдбата на около 15 сантиметра от очите си, докато фантазирате.

3. Вижте как спиците се удължават и навлизат във всеки аспект от живота ви, събирайки реколта от изобилие и богатство, което извира от вас, докато продължавате сеанса.

4. Отворете очи, напълно будни, и сложете Колелото на съдбата на място, където често минавате.

Сега това е вашето Колело на съдбата. Няма нужда да мислите за него, за да действа. Ако стои на вратата на хладилника, всеки път, когато минавате покрай хладилника, вие получавате нови сили от него. Авторът не е чувал за случай, когато Колелото на съдбата да не е донесло финансови блага на своя собственик. Дори резултатите да не са така драматични, като например получаване на купчина чекове или наследяване на петролен кладенец. Но по принцип всичко се нарежда по-добре за вас, тъй като потребностите ви са задоволени и финансовите ограничения се стопяват.

Всекидневни фактори, които улесняват помощта от другата страна

Начинът, по който фантазираме, привлича специфична помощ от другата страна, но и това, което правим в останалото време в будно състояние, също може да привлече помощта или да я отблъсне.

Човек, който яде веднъж или няколко пъти на ден мазно месо, става по-пълен от този, който яде по-леки храни, например пилешко и риба. Вегетарианецът е по-готов за духовен живот и постига повече резултати, отколкото любителят на пържоли, ростбиф и свинско печено. Това няма нищо общо с качествата на човека, а по-скоро с плътността на материалното битие на месоядеца.

Ако ядете редовно тлъсто месо и просветлението не навлиза в живота ви така радикално, както ви се иска, ориентирайте се към пресните плодове и зеленчуци. Няма нужда да правите резки промени. Включвайте ги постепенно в менюто си, това по всяка вероятност ще ви се отрази добре, тъй като животът ви ще стане по-редовен, а няма да бъде просто временно изпитание.

Всеки път, когато лягате да спите, вие навлизате в по-духовно състояние. Висшият разум може да се свърже с вас в сънищата и да извиси съзнанието и здравето ви при липса или почти пълна липса на съпротивата, оказвана от работещия през деня ум. Един от начините да се отворите още повече към висшия разум, докато спите, е да сте сигурни, че докато се подготвяте за сън, в ума ви цари спокойна и ведра увереност, че Създателят ви пази.

През деня може да се срещате с негативни песимисти или с положителни, ентусиазирани хора. Помогнете на първите да минат във втората категория. Собственият ви положителен ентусиазъм е естествено заразителен, но и той може да се изчерпи, ако постоянно контактувате с хора, които се държат като пиявици. Щом почувствате такова нещо и не ви е възможно да се измъкнете от деловата или социалната ситуация, мислено се вижте обкръжени с блестяща бяла светлина. Това ще ви помогне да се презаредите.

Когато имате възможност за избор, не се свързвайте с черногледи хора, стремете се към творчески и енергични личности. Те са по-вероятното място, в което Създателят би накарал висшия разум да се прояви.

Не е лесно да се осигурят начини, по които във всекидневието по-лесно да се получава помощ от другата страна. Нещата, които вършим всеки ден, по принцип са материално ориентирани. Започнах с тях в първата глава, но полека, стъпка по стъпка ви отведох над материалното равнище.

Ако използваме думата “метафизично” за обозначаване на нещата над физичното, това ще бъде доста точно, но физиката направи толкова големи крачки в последните няколко години, че онова, което в предишните десетилетия се смяташе за метафизично, днес вече не се намира отвъд физиката.

Това значи, че “далеч” вече не е така далеч, колкото беше.

Използването на ума за лекуване на тялото си има наименование - психокибернетика. Лекуването на други хора чрез представяне на мислени картини и молитва (ако приемем, че двете неща са различни, а понякога може да са едно и също) напълно се приема от специалистите, практикуващи лечителски професии.

Докато вървя така ръка за ръка с вас към вашия пълноценен нов живот, аз се осмелявам да стана това, което някога иронично бе назовавано с израза “излязъл в аут”. Терминът не е лош, дори не е смешен. Много по-добре е да си излязъл в аут, отколкото да си под обсада. Обсаденият има ограничено полезрение. И тук може да възникне спор. Но ето ви и начин как да го спечелите.

Как да спечелим спор с материално мислещ човек

Трябва да следвате пет аксиоми: Любов, Разбиране, Разсъждение, Потребност и Отношение. Да разгледаме всяка от тях.

Как да обичате противника си? Как да разбирате човек, чиито идеи са пряко противоположни на вашите? Как да почувствате близост с някого, който може дори да е ваш враг? И как да бъдете уравновесени и справедливи, когато имате потребност да доминирате? Това са очевидни противоречия. Но не е така и за духовно ориентирания човек.

Вършейки метафизичните действия от предишната глава, вие видяхте как можете да действате в условия на привидна противоречивост - в противоречие със законите на природата, отнасящи се до времето, пространството и общуването. Вие наистина се издигнахте над тези закони, като отидохте на такова мисловно равнище, което е поле на действие на различни закони, понякога дори пряко противоположни на физичните.

Да вземем един пример. Знаете какво е магнитно привличане. Магнитът има два края, или два полюса. Ако сложите северния полюс на един магнит близо до южния полюс на друг, двата магнита се привличат един друг и се допират. От друга страна, ако сложите северните полюси на два магнита един до друг, те се отблъскват. На физическо равнище противоположностите се привличат. Нещата, които си приличат, се отблъскват.

Какво да кажем за законите на мисловно равнище? Привличат ли ви хора, които са различни от вас? Хора, които изглеждат различно, обличат се, говорят и мислят различно? Наистина не ви привличат. Вие предпочитате да се събирате с хора, с които можете да общувате, и е по-вероятно да предпочетете човек от другия пол (физическо равнище), с когото имате общи интереси и вярвания (мисловно равнище).

Така че вие временно оставяте настрана физическото равнище, за да приведете в действие петте правила за спечелване на спор на по-духовно равнище - тоест, да убедите човек, който е много далеч от вас, да види нещата така, както ги виждате вие.

Можете да действате на мисловно равнище, като си служите със следните пет правила:

1. Любов. Независимо от физическите си различия ние сме хора. Независимо че сме отделни, ние сме част от човечеството - ако един човек замърсява, всички хора страдат, ако един човек е милостив, всички хора се въздигат. Отминете различията, наблегнете на братството. Ако сега отделите малко време, за да го направите, само след няколко секунди ще почувствате топлота.

2. Разбиране. Вие сте такива, каквито сте, благодарение на своето възпитание, образование и влиянието на средата около вас. Другият е такъв, какъвто е, благодарение на влиянието на неговото възпитание, образование и околна среда - различни от вашите. Ако вие имате право да бъдете такива, каквито сте, той няма ли право да бъде такъв, какъвто е? Отделете сега един миг, за да почувствате, че другият има право да бъде такъв, какъвто е, за да можете да го разберете.

3. Разсъждение. Разсъждението е двупосочна улица. Първо, вижте как разсъждава другият човек. Тези разсъждения са неговите, а не вашите. Сега мислено вижте как разсъждавате вие. Във всяко гледище има “за” и “против”. Направете съпоставка на баланса между “за” и “против” във вашата позиция и същия баланс в неговата. Започнете да гледате на проблема чрез разсъждението.

4. Потребност. Помислете за своите потребности в следния смисъл - колко проблеми могат да бъдат решени, ако вашата потребност бъде удовлетворена? А как стои въпросът с вторичните проблеми? Когато се реши един проблем, обикновено другите също отпадат. Въвлечете колкото може повече хора във веригата на щастието, която ще дойде, щом потребността ви бъде задоволена.

5. Отношение. Сега нека всички положителни чувства за този човек влязат и изтласкат чувствата на враждебност и антагонизъм. Вие работите заедно на по-високо равнище по съответния проблем.

Сега сте готови да се “придвижите напред” мислено (духовно) и да промените мислите и нагласата на този човек в посоката, която бихте искали да поемат.

Прочетете няколко пъти инструкциите, за да научите стъпките.

Упражнение за промяна на чувствата на друг човек

1. Релаксирайте, държейки снимка на човека. Ако нямате такава възможност, ще ви свърши работа и един мислен негов образ. Затворете очи и вдишайте дълбоко три пъти.

2. Задействайте петте правила, обяснени по-горе. Разберете човека. Вижте го как разсъждава. Установете какви общи потребности имате с него. Почувствайте взаимоотношението между вас и този човек.

3. Помолете човека да се съгласи с вас сега на мислено равнище. Мислено му говорете не като висшестоящ, а с любов.

4. Отворете очи, докато сте още в релаксирано състояние, и погледнете снимката или вижте мисления образ на човека. Пак затворете очи.

5. Направете преглед на своите пет чувства: любов, разбиране, разсъждение, потребност и отношение.

6. Завършете релаксацията с отворени очи, напълно будни, със съзнанието, че различията са преодолени.

Вашият живот става по-добър, когато помагате на другите да подобрят своя живот. Автоматично получавате невидима опора.

От Свами Амара от Индия

ЛЮБОВТА Е ЕНЕРГИЯ, ОТВОРЕТЕ Й ПЪТ КЪМ СЪРЦЕТО СИ

С благодарности към Татяна Ангелова за чудесния превод, и към вас Темелко за любезното разрешение /www.sirius1-bg.net/.

Статията е част от Беседи за нравствеността от горепосочения сайт, използвани са фрагменти от глава „Отворете нагоре пътя на любовта” от книгата на А.М. Айвънхов „Сексуалната сила или крилатият Дракон”.

Всички знаят, че ако липсват разумът и волята, в живота ни очакват само неудачи и разочарования. Но си въобразяват, че ако в сферата на любовта няма нито правилни концепции, нито съответни проявления, това не е опасно - не ни очакват неудачи и не извършваме престъпления. Това не е така. Да си глупав е опасно, да си слаб – също, а да обичаш като животно – не е опасно? ... Каква глупава мисъл. Именно такава грешка не трябва да се прощава, тъй като последствията са плачевни, не трябва да се прощава, а трябва да се наказва и трябва да се плати за нея. Вие ще попитате: „Да се плати? По какъв начин?” От момента, в който изпитвате определени усещания, позволявате си определени наслади, вие изгаряте нещо в себе си, т.е. вие се разплащате.

Всички физиологични прояви представляват процеси на горене. Дори мислейки и разговаряйки, ние вече изгаряме материали... В още по-голяма степен това е вярно за емоциите: когато изведнъж изпитате радост или тъга – има изгаряне, образуват се отпадъци и дълго време не можете да се възстановите. Всяка проява, всяка емоция и всяко усещане са разход на материя и енергия. Тогава как можем да си въобразяваме, че в любовните вълнения нищо не се изразходва, нищо не се губи? Именно тук са най-големите загуби, които се възстановяват по-трудно от всичко друго, защото в този котел сме изгорили най-полезните за живота и здравето квинтесенции.

Това не означава, че всичко трябва да се потиска и да се живее без любов. Проблемът е в това да се живее здрав, разумен, естетичен живот, но когато виждам как хората се потапят във физически наслади, без да се опитват да добавят по-духовен елемент, то има какво да ни удивлява и поразява, тъй като това са големи загуби във всички сфери. Но хората никога не мислят, че губят нещо и ще ви кажат: „Тези органи не се износват”. Разбира се, че органите не се износват, но в мозъка има материя, която се износва много бързо и това трябва да се знае.

Аз не съм съгласен с онези, които твърдят, че „любовта не е нищо друго, освен триене на два епидермиса”. Те обръщат внимание само на следствието, а причината за произхода на тази сила е много дълбока и затова им се изплъзва. В действителност, ако тази енергия не се проявява, триенето само по себе си не служи за нищо. Да, любовта е божествена сила, която слиза от висините и затова трябва да я уважаваме, да я пазим и да мислим как да я върнем на Небето, вместо да я изпращаме в Ада, където тя се прихваща и използва от призраците, червеите и едноклетъчните. Трябва да съумеем да върнем тази сила, но това вече е наука, а хората бързат много, за да спират и да я изучават – те мислят само по какъв начин да се освободят от този натиск и как това да стане колкото се може по-бързо; те чувстват ужасно напрежение и затова тях внезапно нещо ги тласка... Но защо не разбират, че това напрежение е най-голямото богатство.

Човекът трябва да се възприема като сграда с 50, 100 или дори 1000 етажа и ние знаем колко голямо напрежение, колко голямо налягане е необходимо, за да стигне водата до живеещите на последния етаж. Мъжете и жените трябва да знаят що за напрежение е това, което чувстват, за да могат да го използват – да поят и хранят клетките на своя мозък, тъй като тази енергия може да се издигне до самия мозък по канали, специално оборудвани от космическия Разум. Фактът, че досега науката не е успяла да открие тези канали с помощта на своите апарати, не означава, че тя има право да отрича тяхното съществуване.

Когато мъжете и жените прахосват тази свещена енергия без уважение, без истинска любов, без желание да възвисят творението, те извършват грях срещу Светия Дух. В днешно време това е най-разпространеният грях. Има много малко мъже и жени, които разбират любовта като сила, позволяваща им да се възстановят, да се пресъздадат, да намерят отново пътя към Небето и действително да станат божествени! Чрез любовта хората ще се върнат в Рая, но за съжаление днес именно чрез любовта те все повече и повече се отдалечават от него.

Нека това да ви стане ясно веднъж и завинаги. В съответствие с поведението, което сте възприели към любовта и половите органи, вие ще бъдете или няма да бъдете в хармония с това висше Същество – космическият Свети Дух и вие или отново ще намерите Царството Божие в себе си, или ще нарушите тези закони. Можете следователно да направите извод: едни и същи органи могат да ви хвърлят в Ада или да ви издигнат към Небето, в зависимост от това как ориентирате своите енергии.

В „Изумрудените скрижали” е записано: „Издига се от земята и се спуска от Небето и получава своята сила от низшето и висшето... Това е най-силната сила от всички сили...” Ето го нормалният път на тази сила: от Небето към земята и от земята към Небето.

По този начин проблемът не е в това любовта да се потиска, да се заключва, да се отблъсква, а в това да се намерят методи и средства тя да се използва правилно. Любовта е енергия, която идва от много високо и с точно такава същност като слънцето, и задачата на човека е да приеме тази енергия, да я накара да циркулира в него и след това отново да я изпрати към Небето, откъдето тя е получила своето начало.

Когато Бог е създал мъжа и жената, Той ги снабдил с необикновена система от канали, през които сексуалната сила, ако умеят да я управляват, може да намери своя път нагоре. Всички имат такива канали, но хората са толкова невежи, че тези канали са ръждясали, задръстени и разделени. Нещо повече, тъй като тези канали са много по-фини дори от каналите на нервната система, само ясновидци могат да ги видят и да различат пътищата, по които минават тези енергии, идвайки отдолу и насочвайки се нагоре, за да хранят мозъка.

Разберете ме правилно, Посветените не се занимават с това да пречат на тази енергия да слезе и дори не се опитват да правят това, само някои пуритани се борят, но те винаги биват сразени и разбити, защото се борят срещу божествения принцип, срещу слънчевата сила, срещу потока, който е самият Христос, тъй като Иисус е казал: „Аз съм пътят и истината и животът”(Йоан 14:6). Тъй като в човека са натрупани слоеве мръсотия поради неговите страсти и пориви, тази енергия не може да се издигне, тя пропада в земята и се губи. Но ако човек е чист, владее себе си, ако е истински свързан с Бога, тогава непрекъснато спускащата се всеки ден енергия не се губи, а намира своя обратен път нагоре. По този начин се създава непрекъсната циркулация...

Когато човекът разбере творението на Бога и види как е устроен светът, че отправна точка е Небето и крайната точка също е Небето, тогава земята няма да бъде повече препятствие за любовта. Любовта идва от Небето и трябва да се върне там. Не съществуват две, три или четири форми на любовта, това е винаги една и съща любов, но съдържаща се, живееща на различни нива. Казано е, че Бог е любов, но никога не е казано, че дяволът също е любов... Любовта идва от Бога и ако спускайки се не срещне никакво съпротивление, тя циркулира правилно, без да причинява изгаряния и трески. Изгарящата любов е любов, която са завързали по пътя. Вижте аналогичен пример: вие лежите с температура, тази температура е предизвикана от нечистотиите, които пречат на кръвообращението и циркулацията на жизнените сили; именно борбата на организма за премахване на тези препятствия предизвиква температурата. Сексуалната енергия идва отгоре и проблемът е в това тя да бъде върната нагоре, това е всичко. Това е възможно, когато се занимавате не с търсене на наслаждения, а на работа. Бедата на хората, повтарям, се състои в това, че не са разбрали, че енергията на любовта е предназначена не само за наслада, тя може да разбуди определени способности, които ще позволят на хората да работят психически и духовно и най-важното, да станат проводници на тази грамадна сила, която ще преобразува света, ще превърне оловото и пепелта в злато, в скъпоценни камъни, в елмази. Именно със силата на любовта се осъществяват всички тези преобразувания, а не с други средства. Търсете отсега такива форми на поведение, мислене, чувстване, изграждайте такива проекти, които ще помогнат да се контролира и ориентира тази божествена енергия.

Дойде време да се разбере мистерията на любовта в светлина, покой, равновесие, радост и възторг, а не в огромни вулканични взривове. Гответе се за божествена работа за цялото човечество, това чака Небето от вас. Какво правите с вашата любов?... Вие я пазите само за своя наслада, ето защо тези енергии се превръщат в отрова. Помислете как да върнете тази енергия към нейния източник и кажете „Господи Боже, посвещавам тези енергии за Твоя Слава, за идването на Твоето Царство...”

Колко от жените и мъжете мислят да посветят своята любов на Небето? Те вярват, че обменът помежду им се отнася само за тях и когато се хранят, то това също е само за тях, и Небето няма нищо общо тук. Да, но в този момент вече Адът има какво да прави. Защото това „аз”, което искат да удовлетворят в неговата чувственост, вече е част от Ада. Те се крият от Небето под предлог, че това, което правят е срамно (тогава защо го правят?) и че Небето не трябва да ги вижда, но не се крият от Ада, не се срамуват и затова Адът пирува. Дори Църквата не може да обясни нищо и се задоволява с повтарянето „Плодете се и се размножавайте!”, и всички се съвокупляват на тъмно за огромна радост на Ада. Говорят за светостта на съпружеския живот, но в действителност дори ако хората се женят по всички правила, те организират такъв разврат със своя мъж или жена, на който поканват целия Ад. Заедно в леглото те опитват всевъзможни положения, за да изпитат колкото може повече наслада, за да се наситят като животни и вие наричате това святост на съпружеския живот! Горкото човечество!

Аз разбирам, че физическата страна на любовта е важна, че любовта може да помогне за намирането на духовността, но трябва да се научите да възприемате любовта като отправна точка, а не като цел. Да предположим, че чувствате физическо влечение към мъж или жена: добре, но вместо да се потопите в това чувство и дори да потънете в него, използвайте това влечение като възможност да отидете по-далече, да се издигнете духовно. Възможно е да ви се е случвало при гледане на спектакъл, четене на книга или прелистване на списание у вас да са възниквали някои реакции; вместо да им позволите да ви увлекат и потопят, вземете ги като отправна точка, като трамплин и се старайте да се издигнете толкова високо в божествено съзерцание, че когато отново слезете, вие ще бъдете изумени при вида на богатствата, които току-ще сте събрали и как това, което ви е вълнувало, е послужило като стимулираща помощ и подкрепа за вашето развитие.

Защо след като изпитате вълнуващо чувство, вие сляпо го отблъсквате, без да знаете накъде ще ви поведе това? Спомнете си, че в Науката за посвещенията се използва всичко; следователно радвайте се и благодарете на Небето, казвайки: “Ах, какво щастие, какво благословение днес! Ето ситуация, при която всички други си скубят косите и умират, а аз имам възможност да победя! Благодаря, Господи, разбрах. Заедно напред!” И прилагате методите, които съм ви дал. Така свиквате да побеждавате, нищо не може да ви попречи, да ви сломи, вие ставате силен и мощен, вие ставате божество. Но не, вие си позволявате да вървите сляпо, защото нещо ви тласка. Несъмнено, че всички нещо ги тласка... Само че има различни посоки и е за предпочитане да се тласнете нагоре.

Човешката любов, откъде е дошла тя, ако не от Самия Бог? Казват, Бог е любов, но не знаят що за любов е това и разделят любовта на физическа, чувствена и божествена. В действителност такова делене няма – съществуват само различни нива, но всичко това е една и съща сила, една и съща енергия, която идва отгоре.

Вие все още не сте достатъчно просветени за да разберете невидимото, неделимото число 1. Числото 1 – тъкмо то е любовта. И именно от числото 1 произлизат останалите числа. 2,3,4 са само проявления на числото 1, степени, форми на числото 1. Бог е числото 1, любовта е числото 1, Бог е любов. Всичко, което не е числото 1, в действителност се явява част от числото 1. Ето защо е необходимо връщане към единството.Ние се намираме сред многообразието, в периферията и когато говорят за връщане към единството, това означава, че трябва да се върнем към Бога, към пълната единна и неделима любов, която е числото 1. Когато ви казвам, че трябва да върнете любовта на Небето, това означава, че трябва да върнете любовта на нейния източник. Вие не разбрахте какво означава „Бог е любов”, както не разбрахте и какво означава думата „единство” и че трябва да се върнете към това единство. Но за мен това е толкова ясно! Единството, това е Бог. Бог е любов и трябва да се върнете към тази любов.

Показване на резултати от (1 от 3). Общо (5), общо страници (2).