• Размер на шрифта:

01. Менталната радиестезия

02. Етика на радиестезиста

03. Предсказване посредством личното подсъзнание и махало

Менталната радиестезия

към книгата -Махалото практическо ръководство /безплатно/: www.hiromantia-ezoterika.com/bg/viewItem/21/mahaloto-praktichesko-rykovodstvo.html

Менталната радиестезия се явява проявление на творческо-духовното начало на човека. Хората, занимаващи се с нея имат вродени умения /90% от всички хора са потенциални радиестезици/ и с лекота могат да работят с уреди, като махала, багети, рамки и т.н. Използват своето мисловно съзнание, подсъзнание и интуиция в търсенето на различни отговори на въпроси, които ги вълнуват.

Самата дума менталност на български се възприема, като душевност или умствено-духовна настройка, която е неразривно свързана с интелектуално-емоционалните особености на личността. Нейният произход е латински - думите: mens, mentis означават разум, ум, мисъл или дори интелект, mentalis – глава. На английски „mental” се възприема, като умствен, мисловен или психически.

Съществуват четири аксиоми на менталния метод, съставящи неговата основа / Е.Christophe, Mohlberg/ :

1. ОМ - orientation mentals: умствена ориентация; строга определеност на целта на изследването;

2. СМ - convention mentals: умственное съгласуване – приемане и поставяне на условия /програмиране/;

3. IM - interrogation mentals: умствено поставяне и разглеждане на въпроса, за да проникне дълбоко в съзнанието и там да бъде възприето;

4. СО - concentration des ondes: концентриране върху вълните /излъчванията/;

Етика на радиестезиста

Етика на радиестезиста - автор Таня Тсиолакиду

· Радиестезията изисква служене на истината, пълна отдаденост, добросъвестност, използване и прилагане на знанията в полза на човечеството /Закон за предназначението/*.

· Радиестезистът трябва да се отнася с благоговение и уважение към безкрайния източник – Висшия разум на Вселената /Закон за чистата потенциалност/.

· Радиестезистът трябва да има широки възгледи, да е възприемчив и духовно извисен. В противен случай, „непознатите” Висши сили, с които работи, ще се обърнат срещу него.

· Добрият радиестезист знае, умее да мълчи, наблюдава и изследва - /Закон за необвързаността/. Изключение правят преподавателите и сериозно занимаващите се с тази наука, чиято цел е да обучават хората, или да дават съвети на тези, които се обръщат към тях за помощ.

· Радиестезията не бива да се използва като средство за демонстрация на „специални сили” и показване на някакво „духовно превъзходство” над останалите. На несериозните въпроси ще се дадат несериозни отговори, защото Висшият разум на Вселената, или така нареченият „космически шегобиец” притежава прекрасно чувство за хумор.

· Радиестезията не бива да има за крайна цел прогнозиране на бъдещето. Има Висши съображения, които го пазят в тайна. Нещо важно! - така се нарушава правото ни на „свободен избор” да променяме бъдещето си. Тази наука трябва да се използва само като помощно средство в настоящето и за развитие на интуицията.

· Изключват се всякакви егоистични действия и съображения единствено в името на лична полза, материална изгода, използване на информация, касаеща трети лица, или от просто любопитство. Каквото и да спечелите посредством тази наука, подарете една част на другите, или просто помогнете без да търсите отплата. Висшите сили знаят как да ви го върнат /Закон за даването и получаването/.

ОТКЪС ОТ КНИГАТА: МАХАЛОТО - ПРАКТИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО www.hiromantia-ezoterika.com/bg/viewItem/21/mahaloto-praktichesko-rykovodstvo.html

Предсказване посредством личното подсъзнание и махало

Във всеки цивилизован човек способностите за предсказване и предвиждане на собственото бъдеще са напълно развити, но работата е там, че ние още не сме свикнали да си служим с тях. Ние се раждаме с тези умения, но не схващаме силата им. Те все още са неизпитани оръжия в нашите ръце. Материалната ни и физическа нагласа, с които изцяло сме привикнали, изтласкват другите и скриват тяхното съществуване.

В човешкото подсъзнание се съдържа информация за всяко събитие, случващо се във Вселената.

Представете си клетката на организма. Тя не може да види целия организъм. Но в нея се съдържа информация за всичко в организма. Тя е закодирана на генетично ниво. Човекът е такава клетка на Вселената. В неговото подсъзнание се съхранява всякаква информация за миналото, настоящето и даже за бъдещето на Вселената и всеки отделен индивид.

С това се обясняват много феномени: ясновидство, предсказване. Или феноменът на четене на мисли и предаването им на разстояние. Гаданието с махало също се отнася към тях. Всеки човек може да развие тези способности и даже да постигне по-големи. Необходима е само чистота на мисленето.

Колкото по-чисти мисли и намерения има човек, толкова по-силни стават тези способности, и толкова по-голям достъп ще получи до знанието на Вселената.
Употребата на радиестезично махало води до установяване на връзка с подсъзнанието и максимално развиване на интуицията на човека, който провежда сеанса. Самият уред се задвижва от човешкото биофизично поле и подсъзнание. Когато задава въпроси, човек излъчва в космическото информационно пространство сигнал, а връщайки се при него, неговата мисъл с отговор предизвиква задвижване на махалото.

Предсказването с махало, е метод изключително лесен и достъпен за всички, известен на човечеството още от дълбока древност. Служил е добре дори и на хората без „специални” дарби. Той е безопасен, надежден и ефективен, а най-ценното е, че за изпълнението му не се изисква твърде много време. Единствено нужното за постигане на успех е: визуализация, практика, упоритост, и вяра в това което вършите.

Системната употреба на махалото може да стане добър сътрудник при успешното справяне с предизвикателствата на настоящето, за предвиждане на определени моменти от бъдещето, за реализиране на целите, и за намиране отговорите на важни жизнени въпроси.

Махалото без съмнение е важен помощник в комуникацията с подсъзнанието, в проектирането на бъдещето и ръководството на личната съдба.

Предсказването с махало е още идин от начините да влезете в хармония с Вселената, и да изживеете чувството, че разбирате смисъла на живота си…

Откъс от книгата махалото практическо ръководство, закупете я от тук: www.hiromantia-ezoterika.com/bg/viewItem/21/mahaloto-praktichesko-rykovodstvo.html

Показване на резултати от (1 от 3). Общо (3), общо страници (1).