• Размер на шрифта:

01. Главни, второстепенни и третостепенни линии

Главни, второстепенни и третостепенни линии

Линиите на дланта се появяват още в ембрионалния стадий от развитието човека. Първо се оформят главните линии, тези на живота, главата, и сърцето. Доста по-късно е възможно да се образуват линиите на съдбата, здравето или Слънцето. Понякога, някои от тези линии се появяват едва след раждането на детето.

Формата, дължината, броя, цвета на линиите, тяхното съществуване, или липсата им, се дължат на генетичните предпоставки, дейността на главния мозък, и емоционалното развитие на личността.

Множеството от допълнителни линии подчертава абсолютната индивидуалност на човека и интензивността на нервно-психическата му дейност. Поради това свободата на изява и възможностите му за „свободен избор” в живота се отразяват именно върху тях, а не върху генетично определените главни линии.

Линиите могат да променят своето направление или да изчезват, а по-късно отново да се появяват. Могат да стават по-дълбоки, широки, тънки, или повърхностни и едва забележими. Също така могат да променят своя цвят, да придобиват разклонения, разриви, верижки и т.н.

Линиите могат да се променят в следствие на силното желание на личността да промени живота си, или от подобряването, или влошаването на здравето. Промените в характера, жизнените, или социални условия, също влияят върху хода на развитието на линиите.

Главни линии

1.Линия на живота - свързва се с виталността, духовната и физическа енергия, здравето, издържливоста, и съпротивителните сили на организма.

2.Линия на главата - свързва се преди всичко с ума, психиката, възприятията, осъзнатият път, избора на професия, мислите, и действията.

З.Линия на сърцето - показва емоционалния свят на човека, душевните му преживявания, и способността му да обича и да изразява своите чувства.

Второстепенни линии

4.Линия на съдбата - тази линия съдържа най-много информация за жизнения път на личността. Показва всички главни събития и промени в съзнанието и живота на човека.

5.Линия на Слънцето - свързва се със способностите и талантите, усещането за щастие, радост и доволство от живота. Показва главните успехи, постижения, и реализация в кариерата и личния живот.

6.Линия на здравето - показва здравословното състояние, интуицията, способностите за обучение, духовното направление и адаптирането в обществото.

Третостепенни линии

7.Пояс /пръстен/ на Венера - свързва се с нервно-психическото състояние, инстинктите, чувствеността и темперамента на личността.

8.Линия на Марс - наличието й показва много добро здраве, голяма физическа активност, енергия, жизнена издържливост, и силно развита сексуалност.

9. Втора линия на живота - позната е още като сестринска линия, или вътрешна линия на живота. Нейното присъствие е един от знаците за дълголетие, повишена жизнеустойчивост и виталност. Също така е един много силен знак за защита – тя е линията ангел-хранител.

10.Линия на семейството - тази линия е знак за единствена в живота и много силна връзка по любов, или показва стремежа на личността да намери своята голяма любов, както и да създаде семейство.

11.Линия на емигрантството - среща се само на ръцете на емигрантите.

12.Линии на усилията и щастието – съществуването им дава информация за начина, по който е възможно анализираната личност да придобие състояние, почит, и уважение.

13.Линии на влиянията и стреса - показват влиянието на другите хора върху живота на съответната личност, но също са показател за сърдечните връзки и браковете.

14.Линия на страстите /линия на Нептун/ - свързва се с психическите феномени, окултните способности, физическите инстинкти, жизнената енергия, и сексуалната активност.

15.Линии на лечителя - срещат се при хора, занимаващи се с медицина, хомеопатия, билкарство, екстрасенсите, и народните лечители.

16.Линия на интуицията - съществуването на тази линия е знак за еволюция на личността, прозрение, душевна чистота, и нравственост. В зависимост от своето местоположение може да се нарича линия на Плутон, на Уран, на религията, или на Изида.

17.Линии на брака - тези линии отразяват връзките, или браковете с любимите хора.

18.Линии на децата - отразяват репродуктивния потенциал при жените, броя на децата, или голямата любов към тях.

19.Линии на пътешествията - свързват се само с най-важните пътувания, оказали влияние върху живота на човека, както и със смяната на местожителство.

20.Линии на благосъстоянието /гривни/ - свързват се с вродената жизнена сила, наследствените компоненти, и материалните блага. Усилват значението на линията на живота.

21.Линии на репутацията - предвещават голям успех, обществено положение, и признание.

22.Линия на съчувствието е така наречения „знак на Сивия маг”. Тя е показател за милосърдие, съчувствие, широта на възгледите, липса на предразсъдъци, и внимание към околните.

23.Линия на продължителните взаимоотношения - показател за семейно щастие, разбирателство, дълъг, и хармоничен брачен живот.

Тълкуването им ще намерите в книгата «Хиромантия или хирогномия - два начина да погледнем в бъдещето» www.hiromantia-ezoterika.com/bg/viewItem/2/hiromantija-ili-hirognomija-dva-nachina-da-poglednem-v-bydeshteto.html.

По-горната публикация е откъс от книгата.

Показване на резултати от (1 от 1). Общо (1), общо страници (1).