• Размер на шрифта:

01. Фаланги на пръстите

02. Основни форми на пръстите в хирогномията

03. Пръсти според нокътната фаланга

04. Нокти

05. Хълмове

Нокти

За характера, здравето и слабостите на човека може да се съди по формата, големината, цвета, и знаците по ноктите.

Ноктите са рогови образувания, състоящи се от ноктева пластина, ноктево легло и корен - кутикула. Роговото вещество от което са изградени, прилича много по състав на веществото, от което са изградени космите, копитата и рогата при животните. Това вещество се нарича кератин.

Състоянието на нокътя, формата и цвета му, дават много полезна информация, както за физическото състояние и здравето на човека, така и за неговия характер. Както космите, така и ноктите, губят своя блясък при наличието на някакво заболяване, отравяне или отслабване на жизнените сили.

Дясната ръка при положение, че е активната ръка /тази с която пишем/, извършва много повече движения, отколкото лявата-неактивната. Следователно при нея кръвообръщението е много по-интензивно, и ноктите растат много по-бързо. Пълната смяна на ноктите при активната ръка протича за около 120-130 дни, докато при неактивната, за около 130-140 дни.

Разбира се, това не важи еднакво за всички хора. Например, моите нокти растат много бързо. Те се сменят за не повече от два месеца и половина. Данните, които ви давам по горе са средно статически.

Най-бързо расте нокътя на палеца. Факт е, че продълговатите нокти с големи, бледорозови полукръгове в основата си, растат по-бързо от малките, къси нокти, с малки полукръгове в основата си.

В природата, плоските нокти се срещат при някои видове дребни маймуни с добри хващателни рефлекси, докато при другите животни и по-големите маймуни служат за предпазване на пръстите, за изкачване по дърветата, за оръжие при набавянето на храна или за отбрана.

При хората, ноктите имат само защитни функции, предпазващи от повреждане чувствителните им пръсти. Още с раждането си, детето се появява на този свят без коса и зъби, но обезателно с нокти.

Хапането и гризането на ноктите е признак за прекалена чувствителност, притеснение, хипохондрия, свадливост, и вероятно стомашни проблеми. Такива хора често предизвикват с думите си, кавги и дразги.

Според окултистите, лакирването на ноктите е неблагоприятно, защото възпрепятства протичането и възприемането на космическите влияния и енергии.

Белите полукръгове при нормалните и здрави нокти са с млечно бял до бледорозов цвят и заемат между 1/5 до 1/6 от нокътя. Самия нокът не бива да бъде нито много твърд, нито мек. Неговия корен трябва да лежи плътно в ноктевото легло. Цветът му е е розов с матов оттенък, като този нюанс леко се променя в зависимост от цвета на човешката кожа. Нормалният нокът е хармонично развит, лъскав, гладък, леко извит надолу, нечуплив и без вдлъбнатини, точки или резки.

Нокътят с нормална дължина заема половината част на първата фаланга на пръста /1/. Неговата дължина е около 12-14 мм. При много дългите пръсти, нокътят винаги е по-дълъг и има дължина приблизително 13-15 мм. Разбира се, при всеки един пръст на ръката, дължината е различна. Ако заетото пространство е по-малко от половината нокътна фаланга, нокътя се счита за къс /2/, а ако е по-голямо от половината фаланга – за дълъг /3/. Подрязването на ноктите няма никакво значение, защото става дума само за онази част от нокътя, която не може да бъде изрязана.

Всички подробности свързани с ноктевата диагностика и предсказващите знаци по ноктевата пластина, ще намерите в книгата ми «Хиромантия или хирогномия - два начина да погледнем в бъдещето» www.hiromantia-ezoterika.com/bg/viewItem/2/hiromantija-ili-hirognomija-dva-nachina-da-poglednem-v-bydeshteto.html.

По горната публикация е откъс от книгата.

Хълмове

Възвишенията на вътрешната страна на ръката в хиромантията се наричат хълмове.

Хълмовете се отъждествяват с енергиите в живота, с качествата които могат да се развият по положителен или отрицателен начин, долините с недостатъците, загубите, или идеализма, а линиите и знаците по тях - с влиянията и пътищата за действие. Пет от тях се намират в основата на всеки пръст, като съответно носят неговото име, а останалите пет се намират в средната и долната част на дланта:

Всеки хълм на дланта има свой връх, наречен троен свод. Там където кожния рисунък образува триъгълник от три свода /погледнете Дерматоглифика/, се намира върхът на дадения хълм. При липса на този знак се приема, че липсва и самият хълм.

Разбира се, хълмовете може да са изместени встрани, като на тяхно място да са разположени долини. В този случай, в зависимост от преценката ни за човека, бихме могли да кажем, че си имаме работа с идеалист, с човек, който в името на нещо, се е отказал от своите призвания, сили и възможностти.

Гадаенето по хълмовете се определя от големината, формата и набраздеността им. Те зависят от предопределението на човека, начина му на живот, и професията му.

Обърнете внимание на хълмовете, които са по-добре изразени или изпъкнали. Всеки един от тях дава на притежателя си доминиращи качества – положителни, или отрицателни. Колкото по-голям е даденият хълм, толкова по-силно е изразено съответното качество. Най-добре развитият хълм придава основните качества на характера на индивида. Недобре развитите, или почти липсващи хълмове, говорят за отсъствие на съответните качества, и за развитие на противоположните им такива. Ако някой от хълмовете не се намира на своето място, а се е приближил до съседния, тогава той със свойствата си се намесва в свойствата на другия хълм, като отслабва тяхното значение, и доминира със своите качества.

За вдлъбнатините /долините/ на мястото на хълмовете се приема, че положителните качества се изместват от съответните им отрицателни качества. При разглеждане хълмовете на ръцете, трябва да се обърне внимание на това, дали са гладки, или обсипани с линии и знаци, защото последните влияят на качествата им в добро или лошо отношение.

Нормално е тяхното състояние и развитие да се различава при двете ръце. Ако трудно се разпознават, можете да присвиете леко дланта си. Желателно е докато правите анализа, да се уповавате преди всичко на вътрешния си глас. Не е нужно да се приемат дословно всички правила и дефиниции.

Всички подробности свързани с хълмовете и техния анализ търсете в книгата ми «Хиромантия или хирогномия - два начина да погледнем в бъдещето» - www.hiromantia-ezoterika.com/bg/viewItem/2/hiromantija-ili-hirognomija-dva-nachina-da-poglednem-v-bydeshteto.html.

По-горната публикация е откъс от книгата.

1.Под палеца-хълм на Венера;

2.Под показалеца-хълм на Юпитер;

3.Под средния пръст-хълм на Сатурн;

4.Под безименния пръст-хълм на Аполон или Слънцето;

5.Под кутрето-хълм на Меркурий;

6.Външен хълм на Марс/под хълма на Меркурий/;

7.Вътрешен хълм на Марс/над хълма на Венера/;

8.Хълм на Луната/в края на дланта под горния хълм на Марс;

9.Хълм на Плутон;

10.Хълм на Нептун;

12.Равнина на Марс;

13.Долина на Уран;

Показване на резултати от (4 от 5). Общо (5), общо страници (2).