• Размер на шрифта:

01. Фаланги на пръстите

02. Основни форми на пръстите в хирогномията

03. Пръсти според нокътната фаланга

04. Нокти

05. Хълмове

Фаланги на пръстите

Пръстите, с изключение на палеца /при него третата фаланга е заета от хълма на Венера/, се състоят от три стави - фаланги, представляващи основите на личностната хиромантия.

Според парапсихолозите горната, нокътна фаланга, отразява божествения или духовния свят /1/, средната - душата и нейната менталност /2/, и третата, коренна фаланга, показва физическия свят /3/.

В хиромантията, нокътната фаланга се свързва с интуицията и духовността.

Според Д`Арпентини, тази фаланга, е така наречената ”окото на слепеца”, защото както слепците чувстват и „виждат” при опипване с върха на пръстите, така и останалите хора интуитивно усещат и „виждат” чрез нея. Средната се свързва с чувствата, а коренната с живота и материалното поле в което действа човекът.

1. божествен, духовен свят; 2. душа, менталност; 3. живот, материално поле;

Основни форми на пръстите в хирогномията

Всеки един от пръстите има по две съчленения. Първото се намира между нокътната и средната става /фаланги/, а второто, между средната и коренната става. В зависимост от съчлененията, пръстите биват гладки със слабо развити, неизпъкнали съчленения, и възлови, със силно развити удебеления на пръстите. Тези удебеления се наричат възли. Горните възли в хиромантията се наричат философски, а долните материални.

Гладките пръсти /1/, по-често завършват с конусовидна или яйцевидна нокътна става. Показват склонност към изкуствата, мистицизма и религията. Хората с такива пръсти са импулсивни, емоционални, и доста често подчинени на своите страсти.

Възловатите пръсти биват едновъзлови и двувъзлови. При едновъзловите пръсти има само материални възли и яйцевидни, лопатовидни, ъгловати и рядко конусовидни ноктеви стави /2/, а при двувъзловите материални и философски възли, и същите ноктеви стави /3/. И в двата случая пръстите с възли, говорят за хора, склонни към разсъждения, мълчание, вглъбеност и тъга, но и много добри способности по философия и точни науки, с една малка разлика, че при по-развито горно съчленение, съществува уравновесеност в мислите, а при по-развито долно съчленение се наблюдава доста развит педантизъм.

1 сн. - гладки пръсти; 2 сн. - възловати, едновъзлови пръсти; 3 сн. - възловати, двувъзлови пръсти;

Пръсти според нокътната фаланга

Яйцевидните пръсти имат нокътна става, удебелена по средата /1/. Те са признак за религиозност, впечатлителност, артистичност, любов към изкуството и възвишеното. Отрицателните им качества са фанатизъм, депресия, отмъстителност, равнодушие или емоционална студенина. При гладките яйцевидни пръсти, преобладава духовното начало в човека и качества като идеализъм, религиозност, мистицизъм, нравствено съвършенство, и често пълна незаинтересованост към материалните блага. Хората с яйцевидни възлови пръсти имат склонност към изчисления, анализ, философия, постоянно образоване, точни науки и творческа работа.

Лопатовидни са пръстите, на които горната става е по-широка в края на пръста, отколкото при съчленението /2/. Те говорят за материални интереси, практичност, енергия, любов към труда и експериментите, спорта и изобщо към движението. Хора с такива пръсти са умни, нетрадиционни, изобретателни, винаги разполагащи с оригинални идеи. Отрицателните им качества са самонадеяност, грандомания и пресметливост. Когато лопатовидните пръсти са гладки, се наблюдава вдъхновение и превес на чувствата и страстите, а ако те са възлови, то тогава се наблюдава пресметливост, планиране и обмисляне на всяко едно действие и постъпка.

Четириъгълните пръсти или така наречените ъгловати пръсти, имат нокътна става еднакво широка, както при върха, така и в съчленението /3/. Показват практичност, трудолюбие, дълг, интерес към политиката и хуманитарните науки, понякога педантичност, бюрократизъм, материализъм, липса на сърдечна топлота или искреност. Притежателите на ъгловати, гладки пръсти, се отличават с експанзивност и бързи действия, докато ъгловатите пръсти с възли - със зрялост в мислите и действията.

Конусовидните пръсти имат нокътна става във формата на пресечен конус /4/. Говорят за любов към удоволствията, театъра, изкуството, и изтънчения живот. Отрицателните им качества са леност, апатия, лекомислие, непостоянство в характера и отношенията с околните. В случай че конусовидните пръсти са гладки, се наблюдава склонност към живопис, поезия, театър, скулптора, архитектура, както и преобладаване на чувствителност, артистичност и въображение. При конусовидни, възлови пръсти, се наблюдава стремеж към политическа, религиозна и социална свобода, неумолима логика и високи нравствени идеали.

Степента на силата на гореописаните свойства на пръстите, до голяма степен зависи от формата на палеца. Той, със своите качества и влияние, оказва приоритетно въздействие върху пръстите. При много развит палец, благодарение на силната логика и воля, отрицателните качествата на другите пръсти намаляват, и обратно, ако не е добре развит, то отрицателните качества на пръстите, ще вземат приоритет над положителните.

Всички подробности за значението, гъвкавостта, големината, поставеността на пръстите, разстоянието между тях, и техния астрологичен и хирогномичен анализ, можете да намерите в книгата ми «Хиромантия или хирогномия - два начина да погледнем в бъдещето» www.hiromantia-ezoterika.com/bg/viewItem/2/hiromantija-ili-hirognomija-dva-nachina-da-poglednem-v-bydeshteto.html.

По-горните публикации са откъси от книгата.

Показване на резултати от (1 от 3). Общо (5), общо страници (2).