• Размер на шрифта:

01. Щастливата ръка на Дебарол

Щастливата ръка на Дебарол

След своя велик предшественик Д`Арпентини, по систематизирането на всички знания по хиромантия и хирогномия, работи художникът Адолф Дебарол. Той съедининява науката за формата на дланта с изучаването на нейната повърхност, но това съединение се изразява повече в разработването на тези отдели заедно. Дебарол е първият, който открива, че линиите и знаците на дланта, имат свойството да променят своята форма, да се появяват и изчезват. Той прави синтез на хиромантията и други науки, като графология, физиогномика /физиогномия/ и кабализъм. Резултатът от този синтез по късно е наречен хирософия, който пък сам по себе си става раздел на съвременната хирология.

Дебарол ни е завещал така наречената «щастлива ръка», с чието тълкуване ми се иска да ви запозная. Графиката по-долу е от книгата му: «Les Mysteres de la Main» (1859),

Това всъщност е и първата му издадена книга.


a. Двойна линия на живота, осигуряваща здраве и дълголетие. Нейното присъствие е един от знаците за повишена жизнеустойчивост, скрита виталност, проявяваща се в екстремни ситуации – тогава, когато възниква опасност за биологичното здраве на организма. Хората, които имат такава линия са уверени в себе си, много способни, изпълнени с енергия и оптимизъм, и почти винаги постигат голям успех в живота си.


b. Права линия на съдбата, което означава че индивидът реализира мечтите си и достига до успех в живота, разчитайки само на своите собствени сили. Колкото по-нагоре завършва линията, толкова по-големи ще са успехът и материалното му благополучие.

c. Разклонението /вилка/, или звездата в началото на линията на сърцето, са знак за материален успех и щастие, както в личния живот, така и в отношенията с хората.

d. Кръст на хълма на Юпитер показва наличието на единствена и много силна връзка по любов.

e. Наличието на силен и непрекъснат пояс на Венера върху „щастлива” и твърда ръка сигнализира за много добри умствени способности, интуиция, и силна чувствителност, стигаща понякога до ясновидство. При мека ръка сигнализира за изтънчен усет, деликатен характер, чувственост, и нежна психика.

f. Много дългата линия на главата с разклонения в началото и края, разкрива абсолютна гениалност.

g. Дълбоката и ясно изразена линия на Слънцето /изкуствата/, започваща от долната част на китката сигнализира за силно развит талант или изобретателски способности, както и огромни възможности за изява, зародили се още в най-ранно детство.

h. Линията на Меркурий /здравето/, започваща от хълма на Венера, и завършваща в хълма на Меркурий, означава че нейният притежател ще живее дълъг, щастлив, и здравословен живот.

i. Линията на страстите, започваща от долната част на дланта и издигаща се нагоре в посока на линията на Меркурий се нарича още линия на желанията, или сестринска на линията на Меркурий. Това си име дължи на факта, че в този случай линията на страстите усилва линията на здравето и съответно увеличените жизнени сили ще могат да се използват за някои чувствени желания и удоволствия.

j. Трите много добре изразени линии - гривни, са показател за много добро здраве, жизнена енергия, унаследена виталност, както и физическа и психическа издържливост. При „щастлива ръка” са знак за материално благополучие до дълбока старост.

к. Кръстът на Венера в комбинация с кръста на хълма на Юпитер, показва наличието на единствена и много силна връзка по любов.

Това е моето тълкуване на „щастливата ръка” на Дебарол. Повече и по-задълбочени тълкувания на по-горните линии и знаци ще можете да намерите в книгата ми: „Хиромантия или Хирогномия - два начина да погледнем в бъдещето”www.hiromantia-ezoterika.com/bg/viewItem/2/hiromantija-ili-hirognomija-dva-nachina-da-poglednem-v-bydeshteto.html.

Показване на резултати от (1 от 1). Общо (1), общо страници (1).