• Размер на шрифта:

Хиромантия
Всеки един от нас в даден момент от живота си е искал да надникне в своето бъдеще, да предугади или предотврати хода на събитията и да получи отговор на важни въпроси. Точно в един такъв момент ни идва на помощ хиромантията. Тя не само ще анализира характера и способностите ни, не само ще предскаже важните събития в живота ни, но и ще ни даде възможност да открием себе си, далеч от законите на времето, логиката и здравия разум. Тя ще отвори „вратите” към нашето подсъзнание и интуиция. Повече информация по тази толкова интересна тема можете да намерите в специалния раздел в ляво.

Езотерика

Терминът Езотерика /от гръцки εσωτερισμός/ се отнася до всички духовни системи от понятия и приложения, чиято цел е вътрешната трансформация на хората, имаща за краен резултат тяхното духовно израстване /наречено в религията обожествяване/.

Езотериката се разделя на:

  • религиозен езотеризъм (монашество, аскетизъм);
  • езотерична философия (свързва духовното и душевното развитие на човека, както и вътрешната му психология на съзнателно и подсъзнателно ниво);
  • мистичен езотеризъм (група от различни мистични течения, признаващи съществуването на скрита реалност между човека и Космоса, която не се подчинява на физичните закони);

Духовното израстване на личността, задължително трябва да е съпроводено с промяна в мисленето и начина на живот. В този труден процес идват на помощ учения, като Кабала, Теософия, Астрология, Ментална радиестезия /можете да се запознаете от тук: www.hiromantia-ezoterika.com/bg/viewItem/21/mahaloto-praktichesko-rykovodstvo.html/, Таро /инфо от тук: www.hiromantia-ezoterika.com/bg/viewSection/4:33/drugi-posobija-za-predskazvane.html#191/, Хиромантия /www.hiromantia-ezoterika.com/bg/viewItem/2/hiromantija-ili-hirognomija-dva-nachina-da-poglednem-v-bydeshteto-bezplatna-dostavka.html/, Алхимия, Френология и т. н. Разбира се те не бива да стават самоцел, а просто да се изучават като ориентири по пътя ...

Окултизъм

Окултизмът /от латински occultus - „скрити, тайни знания“/ е общото наименование на група от различни мистични течения, признаващи съществуването на скрита реалност между човека и Космоса, която не се подчинява на физичните закони.

Окултизмът, сам по себе си представлява философска система, синтезираща знания от така наречените "придобити науки", с цел откриване на законите, управляващи всички явления. Включва учения, като теософия, номерология, спиритизъм, осъзнато сънуване, магия, екстрасензорни възприятия /телепатия, телеестезия, пси-информаторика, енергоинформационен обмен, внушение, хипноза, психотронни въздействия, астрология, и разбира се ментална радиестезия /пси-локация/.

В окултизма е заложен силно религиозен елемент, който присъства във всички познати ни досега религии - християнство, юдеизъм, будизъм, индуизъм, зороастризъм, ислям, одинизъм и т.н. В същото време, въпреки че съвмещава в себе си всички "тайни знания", той не може да бъде неразривно свързан с никоя една от тези религии.

Радиестезия - вижте каталога ни от радиестезични махала:www.hiromantia-ezoterika.com/bg/catalogue/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B0.html
Менталната радиестезия се явява проявление на творческо-духовното начало на човека. Хората, занимаващи се с нея имат вродени умения /90% от всички хора са потенциални радиестезици/ и с лекота могат да работят с уреди, като махала, багети, рамки и т.н. Използват своето мисловно съзнание, подсъзнание и интуиция в търсенето на различни отговори на въпроси, които ги вълнуват.

Самата дума менталност на български се възприема, като душевност или умствено-духовна настройка, която е неразривно свързана с интелектуално-емоционалните особености на личността.
Нейният произход е латински - думите: mens, mentis означават разум, ум, мисъл или дори интелект, mentalis – глава. На английски „mental” се възприема, като умствен, мисловен или психически.

Хората овладели метода на предсказване с махало, могат да усещат настоящето и имат невероятната способност да виждат в бъдещето. Занимаващите се усилено с предсказване и радиестезия без съмнение са хора със силно развита интуиция. Радиестезичното махало усилва тяхната интуиция и превежда на разбираем език нейните послания. Следователно махалото се явява „преводач” и дори „генератор” на човешката интуиция, мост между съзнанието и подсъзнанието. Благодарение на него имаме възможност, да се свързваме с нашето подсъзнание и да намираме отговори, до които при други положения едва ли бихме могли да достигнем. Нашите действия, сегашни или бъдещи се намират в нашето подсъзнание, поради тази причина махалото се явява едно незаменимо средство за извличане на информация за нашия живот занапред, един необикновен метод за комуникация с подсъзнанието и предвиждане на бъдещето.

Руни - вижте каталога ни: www.hiromantia-ezoterika.com/bg/catalogue/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B8.html

Думата "руна" е свързана със староисландската дума „рун”, готската – „рунен” и старогерманския корен „ру”, означаваща "шепот" или "тайна". "Споделено тайнство" или по точно "тайно прошепнато тайнство" е значението й на англосаксонски и германски.

Пренесли до нас през вековете древните северни традиции, руните ни учат как да гледаме на окръжаващия свят, за да усетим взаимодействието между физическо и духовно, външно и вътрешно, проявено и непроявено. Самото предсказване с тях, може да ни даде ключ за достигане до най-съкровените ни желания, за да сътворим бъдещето, за което мечтаем.

" Ако си отчаян, че нямаш успех в живота си, седни на някой камък и започни да мислиш за него. Няма да се мине дълго време, и отчаянието ти ще изчезне. Душата най-напред минава през минералното царство." - Петър Дънов - Това е едно прекрасно мото за нашите изделия от минерали, кехлибар, полускъпоценни и скъпоценни камъни, които ще намерите в раздела, намиращ се в ляво.

Снимка №1
Снимка №2